Stebelna bolezen kumar in buč, črna gniloba buč

Kazalo: Stebelna bolezen kumar in buč, črna gniloba buč

Stagonosporopsis spp.

Metka Žerjav, november 2023

Uvod

Glive iz rodu Stagonosporopsis se pojavljajo na bučah v vseh razvojnih stadijih, pa tudi na kumarah, melonah in lubenicah. Znane so tri vrste tega rodu, ki okužujejo bučevke, a na kumarah in bučah je najbolj razširjena vrsta Stagonosporopsis cucurbitacearum, prej bolj znana pod imenom Didymella bryoniae. Gliva lahko povzroči že okužbo sejancev, pozneje pa prizadene korenine, stebla, liste in plodove. Največ škode pri bučah povzroči gnitje plodov na polju in tudi še pozneje, če se skladiščijo. Med različnimi tipi buč in tudi med sortami so precejšnje razlike v občutljivosti za to bolezen, ki je v Sloveniji precej pogosta. Pri kumarah obolijo predvsem listi in stebla.

Bolezenska znamenja

Kadar je okuženo že se seme, gliva na sejancih kumar povzroči pege na kličnih listih in pozneje se širi na prave liste (Slika 1). Sprva so pege bolj ob robovih listov, nato pa se večajo in lahko se posuši cel list.

Slika 1: Glive iz rodu Stagonosporopsis se prenašajo tudi s semenom in okužijo sadike kumar (foto: arhiv KIS)

Na steblih se bolezen kaže z oplutenelostjo in spremembo barve (Slika 2). Na površini svetlo rjave, odmrle skorje stebla se pojavijo trosišča. Te najdemo tudi na odmrlem tkivu listnih peg in na plodovih. Stebla slabše prevajajo vodo in hranila in se, če so močneje okužena, tudi sušijo, še zlasti ko kumare in buče delajo plodove. Pogosto se na stebla naselijo tudi druge patogene glive (Fusarium, Colletotrichum), ki prispevajo k sušenju. Prva bolezenska znamenja na plodu so pri bučah nekoliko podobna sončnemu ožigu (Sliki 3 in 4), nato se pojavilo črne pege a lupina buče je še čvrsta. Gniloba se pod lupino širi v meso (Slika 4). Tudi na plodu se razvijejo trosišča. Pri občutljivih tipih buč, ki se skladiščijo v vlažnih razmerah, gniloba zajame večji del buče, ki se zmehča, na gnilih delih se razraste micelij glive. Gnili deli lupine so prekriti s trosišči iz katerih izhajajo sluzaste mase trosov, kar daje površini moker, bleščeč videz, pozneje se pri razkroju pridružijo še bakterije in druge glive (Slika 5).

Slika 2: Oplutenelost na steblu po okužbi z glivo Stagonosporopsis (foto arhiv KIS)

Slika 3: Poškodbe zaradi glive Stagonosporopsis na bučah C. moschata (foto: arhiv KIS)

Slika 4 : Črna gniloba na oljni buči (foto: arhiv KIS)

Slika 5: Močno napredovala črna gniloba po skladiščenju buče (foto: arhiv KIS)

Razvoj in širjenje bolezni

Patogen se prenaša s semenom in z rastlinslimi ostanki preko tal. Dolgo se lahko ohrani tako v semenu, kot v tleh.

Optimalne razmere za okužbo in sporulacijo so pri temperaturi od 24 do 25°C in potrebna je omočenost listov, ki traja vsaj 1 uro. Skozi rastno dobo se gliva v vlažnih razmerah večkrat namnoži in povzroča nove okužbe. Iz spolnih in nespolnih trosišč, ki jih s povečevalnim steklom lahko razločimo, se v vlažnem vremenu sproščajo trosi in se širijo z vodnimi kapljami in vetrom.

Varstvo

Sorte bučevk, ki jih gojimo, se glede odpornosti nekoliko razlikujejo, toda odpornih sort ni. Ključna za varstvo pred boleznijo je izbira zdravega semena (prenos s semenom je pogost) in kolobarjenje. Ker so ostanki buč po spravilu prerasli z glivo, bomo z zadelavo teh ostankov v tla pospešili njihovo razgradnjo in zmanjšali preživetje glive. Pazimo, da buč, kadar so namenjene skladiščenju, pri spravilu ne poškodujemo. Poškodbe so nova vstopna mesta za okužbo in buče bodo začele gniti.

V kemičnem varstvu uporabljamo le fitofarmacevtska sredstva, ki so v tekočem letu na seznamu dovoljenih za uporabo na gostiteljski rastlini za zatiranje določenega škodljivega organizma.

Viri

Keinath A.P., Wintermantel W.M., Zitter T.A. 2017: Compendium of Cucurbit Diseases and Pests, 2. izdaja. APS Press, Minnesota, ZDA: 220 str.

Keinath A.P., 2011. From native plants in central Europe to cultivated crops worldwide: the emergence of Didymella bryoniae as a cucurbit pathogen. Hortscience 46: 532−535

Moumni M., Mancici V., Allagui M.B., Murolo S, Romanazzi G.2019. Black rot of squash (Cucurbita moschata) caused by Stagonosporopsis cucurbitacearum reported in Italy. Phytopathologia Mediterranea 58(2): 379-383