Virus atavizma črnega grozdičja

Kazalo: Virus atavizma črnega grozdičja

Blackcurrant reversion virus BRV

Uvod

BRV je član rodu Nepovirus in spada v družino Comoviridae. Bolezen, ki jo povzroča, se pojavlja v dveh različicah, »evropski« (E) – milejši   in »ruski« (R) – težji različici. Slednjo najdemo predvsem v vzhodnoevropskih državah, Skandinaviji in državah nekdanje Sovjetske zveze. BRV je povzročitelj bolezni BRD (»blackcurrant reversion disease«), s katero se pogosto skupaj pojavlja v komercialnih nasadih ribeza. Virus BRV okužuje črni ribez (Ribes nigrum), gojeni in divji rdeči ribez (R. rubrum, R. spicatum) ter alpski ribez (R. alpinium). V divjih vrstah ribeza je bil virus najden samo v povezavi z BRD.

Organizem je uvrščen na seznam nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov (NNŠO; Izvedbena uredba Komisije EU 2019/2072, priloga IV), za katere veljajo posebne fitosanitarne zahteve (ničelna toleranca). Predpisani ukrepi za doseganje določene tolerance so na spletni strani UVHVVR, na storitvi “Prijava na preverjanje znanja s področja zdravja rastlin« (https://www.gov.si/zbirke/storitve/prijava-na-preverjanje-znanja-s-podrocja-zdravja-rastlin/).

Preglednica: Seznam NNŠO in zadevnih gostiteljskih rastlin

Razširjenost

Virus BRV je prisoten v naslednjih evropskih državah: Avstriji, Belorusiji, Danski, Estoniji, Finski, Franciji, Nemčiji, Madžarski, Latviji, Nizozemski, Poljski, Rusiji, Švedski, Švici, Veliki Britaniji ter na Novi Zelandiji.

Bolezenska znamenja

Razvoj bolezenskih znakov je odvisen od kultivarja in so izrazitejši pri okužbi z »rusko« različico. Virus BRV povzroči spremembe na listih, ki so ožji in manj poraščeni, zmanjša se število glavnih žil, robovi listov pa so globje nazobčani. Cvetni brsti okuženih rastlin so nepravilno razviti in manj poraščeni, kar jim daje svetlejši videz. Cvetni brsti so deformirani in posledično sterilni, zato je produktivnost rastlin občutno zmanjšana. Spomladi se lahko na listih oblikujejo klorotični črtasti vzorci ali obročkaste pege. Bolezenski znaki so močneje izraženi pri črnem kot pri rdečem ribezu.

Načini prenosa

BRV prenašajo pršice (Cecidophyopsis ribis) iz družine Eriophydae. Možen prenos virusa je s cepljenjem, s semenom prenos ni mogoč.

Varstvo

Pomembna je saditev odpornih, zdravih (certificiranih) sort. Ob odkritju okužbe v nasadu je priporočljivo takšno rastlino odstraniti in uničiti. V državah, kjer je vektor (Cecidophyopsis ribis) prisoten, je obvladovanje virusa BRV osredotočeno na zatiranje te pršice s kemičnimi pripravki (sistemskimi akaricidi).

Viri

Jones T. A. 2002. Important virus diseases of Ribes, their diagnosis, detection and control. Acta Horticulturae 585:279-285

Susi P. 2004. Black currant reversion virus, a mite-transmitted nepovirus. Molecular plant pathology 5(3):167-173

EPPO Global Database, Blackurrant reversion virus (BRAV00),  https://gd.eppo.int/taxon/BRAV00/distribution (dostopano: januar 2022)

Stran je v izdelavi.

Stran je v izdelavi.

Stran je v izdelavi.

Stran je v izdelavi.