Virus blagega rumenenja robov vrtnega rdečega jagodnjaka

Kazalo: Virus blagega rumenenja robov vrtnega rdečega jagodnjaka

Strawberry mild yellow edge virus – SMYEV

Barbara Grubar, marec 2022

Uvod

Virus blagega rumenenja robov vrtnega rdečega jagodnjaka (Strawberry mild yellow edge virus – SMYEV) spada v družino Alphaflexiviridae, rod Potexvirus in je eden izmed pvzročiteljev bolezni SMYED (»strawberry mild yellow edge disease«). Gre za eno izmed najbolj razširjenih bolezni v komercialni pridelavi jagod. Virus je bil med drugim odkrit tudi na divji vrsti jagode Fragaria chiloensis. Pogosto se pojavi na kultivarjih jagod v mešani okužbi z drugimi virusi.

Organizem je uvrščen na seznam nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov (NNŠO; Izvedbena uredba Komisije EU 2019/2072, priloga IV), za katere veljajo posebne fitosanitarne zahteve (ničelna toleranca). Predpisani ukrepi za doseganje določene tolerance so na spletni strani UVHVVR, na storitvi “Prijava na preverjanje znanja s področja zdravja rastlin« (https://www.gov.si/zbirke/storitve/prijava-na-preverjanje-znanja-s-podrocja-zdravja-rastlin/).

Preglednica: Seznam NNŠO in zadevnih gostiteljskih rastlin

Razširjenost

Prisoten je na vseh kontinentih, v Sloveniji pa zaenkrat še ni bil odkrit.

Bolezenska znamenja

Razvoj bolezenskih znamenj je odvisen od različice virusa in se močneje kaže pri hkratni okužbi z drugimi virusi. V posamični okužbi lahko SMYEV povzroči vihanje novo razvitih listov, na stranskih žilah se pojavijo kloroze, ki se stopnjujejo do nekroz. V kombinaciji z drugimi virusi (Strawberry crinkle virus, Strawberry mottle virus) se razvijejo kloroze, pojavi se zaostanek v rasti (pritlikavost), plodovi so manjše velikosti, listi se ukrivijo.  Bolezenski znaki lahko variirajo od blagih do močnejših. Izpad pridelka je lahko od 0-30 %.

Slika 1: Simptomi blagega rumenenja na listih jagod, ki je okužena z virusom SMYEV (foto: Dr. Jelkman, Biologische Bundesanstalt, Dossenheim (DE)).

Slika 2: Znaki okužbe z virusom SMYEV na jagodah, od blagih do hujših simptomov (foto: Frank J. Louws).

Slika 3: Močna okužba na jagodi z virusom SMYEV (foto: Frank J. Louws).

Načini prenosa

Virus prenašajo vsaj tri vrste uši iz rodu Chaetosiphon. Glavna prenašalka virusa je jagodna listna uš C .fragaefolli, ki je prisotna tudi v Sloveniji. Virus se lahko prenaša tudi s cepljenjem.

Varstvo

Najpomembnejši način varstva je saditev certificiranega, zdravega sadilnega materiala. Ob pojavu listnih uši je smiselno razmisliti o uporabi FFS-jev, ki so registrirani v Sloveniji. Virus lahko iz rastline eliminiramo s pomočjo termoterapije (37 0C, 6 – 7 tednov) v kombinaciji s kulturo meristemov. Okužene rastline je priporočljivo odstraniti iz nasada in jih uničiti.

Viri

FAO/IPGRI Technical Guidelines for the Safe Movement of Small Fruit Germplasm. 1994. Diekmann  M., Frison E. A., Putter T. (ur.). Food and Agriculture Organization of the UN/International Plant Genetic Resources Institute: 19-20

Martin R. R., Spiegel S., Jelkmann W. 1998. Strawberry Mild Yellow Edge Disease. V: Compendium of Strawberry Diseases. 2nd ed. Maas J. L. (ur.). US Department of Agriculture Beltsville, Maryland: 65-66