Virus grmičavosti in pritlikavosti malinjaka

(Raspberry bushy dwarf virus – RBDV)

Neja Marolt; september 2016

Virus grmičavosti in pritlikavosti malinjaka (RBDV) okužuje tako gojene kot tudi divje vrste iz rodu Rubus. Najpomembnejši naravni gostitelji virusa so maline in robide, pri nas pa smo ga leta 2003 našli tudi na vinski trti. Na malinah in robidah se okužba z RBDV kaže kot rumenenje listov, slabša rast rastlin, prekomerna zgostitev poganjkov in deformacija plodov.

Organizem je uvrščen na seznam nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov (NNŠO; Izvedbena uredba Komisije EU 2019/2072, priloga IV), za katere veljajo posebne fitosanitarne zahteve (ničelna toleranca). Predpisani ukrepi za doseganje določene tolerance so na spletni strani storitev UVHVVR: “Prijava na preverjanje znanja s področja zdravja rastlin«. (https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/uprava-za-varno-hrano-veterinarstvo-in-varstvo-rastlin/storitve-uprave-za-varno-hrano-veterinarstvo-in-varstvo-rastlin/)

Preglednica: Seznam NNŠO in zadevnih gostiteljskih rastlin

RBDV

Slika 1: Značilno rumenenje listnih žil (foto: arhiv KIS)

RBDV_slika1

Slika 2: Rumenenje listov maline ob okužbi z RBDV (foto: arhiv KIS)

RBDV_slika2

Značilna bolezenska znamenja rumenenje listov, ki lahko prekrijejo celotno listno ploskev. Pri občutljivih sortah so bolezenska znamenja značilna in razporejena po celotni rastlini. Značilno znamenje okužbe z RBDV naj bi bila tudi drobljivost plodov, pri čemer so posamezne jagode v plodu neenakomerno velike in plodovi zato razpadajo. Drobljivost plodov pa je, poleg virusne okužbe, lahko tudi posledica drugih dejavnikov, npr. slabe oprašitve in oplodnje, vremena, mehanskih poškodb ali napada insektov.

Slika 3: Drobljivost plodov pri malinah (foto: arhiv KIS)

RBDV_slika3

Maline so pogosto okužene z več virusi istočasno. Za take, t.i. mešane okužbe pa je značilno, da so bolezenska znamenja pogosto še močneje izražena kot pri okužbah s posameznimi virusi.

RBDV na malinah se prenaša s cvetnim prahom in semenom, pri vinski trti pa je edini poznani način prenosa z okuženim sadilnim materialom. Okužba s cvetnim prahom je izredno hitra in učinkovita, okuži pa se tako oprašena rastlina, kot tudi rastline, ki zrastejo iz semena okuženih rastlin. Do pojava tipičnih bolezenskih znamenj lahko minejo dve do tri sezone.

Z virusi okužene rastline ostanejo okužene do propada, zato so proti virusnim boleznim učinkoviti predvsem preventivni ukrepi. Med te sodi pri RBDV predvsem sajenje zdravih sadik in sajenje na RBDV odpornih sort.

Casper R., Ramsdell D., Stace-Smith R., Converse R. H. 1987. Virus diseases of small fruits. United States department of agriculture, Oregon: 277 str.

Ellis M. A., Converse R. H., Williams R. N. Williamson B. 1991. Compendium of raspberry and blackberry diseases and insects. The American phytopathological society, Minnesota: 100 str.

Martin R. R., MacFarlane S., Sabanadzovic S., Quito D., Poudel B., Tzanetakis I. E. 2013. Viruses and virus diseases of Rubus. Plant disease/Vol. 97 No. 2: 168-182
The James Hutton institute. Raspberry bushy dwarf virus.
http://www.fruitdisease.co.uk/VirusResearchPage2.asp (september, 2016)

Vesković A. 2011. Genska raznolikost virusa razraščanja in pritlikavosti malin (RBDV). Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Enota medoddelčnega študija mikrobiologije, diplomsko delo: 51 str.

Vrabl S. 1992. Bolezni in škodljivci jagodičja. ČZP Kmečki glas, Ljubljana: 98 str.