Virus kloroze žil malinjaka

Kazalo: Virus kloroze žil malinjaka

Raspberry vein chlorosis virus – RVCV

Aljoša Beber, februar 2022

Uvod

Bolezen, ki jo povzroča virus kloroze žil malinjaka, je bila opisana na Škotskem leta 1952. Virus okužuje vrste iz rodu Rubus in povzroča gospodarsko škodo na nekaterih sortah malin. Uvrščen je v družino Rhabdoviridae in rod Cytorhabdovirus.

Organizem je uvrščen na seznam nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov (NNŠO; Izvedbena uredba Komisije EU 2019/2072, priloga IV), za katere veljajo posebne fitosanitarne zahteve (ničelna toleranca). Predpisani ukrepi za doseganje določene tolerance so na spletni strani UVHVVR, na storitvi “Prijava na preverjanje znanja s področja zdravja rastlin« (https://www.gov.si/zbirke/storitve/prijava-na-preverjanje-znanja-s-podrocja-zdravja-rastlin/).

Razširjenost

Po odkritju so prisotnost virusa potrdili v Kanadi, Novi Zelandiji, v takratni Sovjetski zvezi, Veliki Britaniji in v nekaterih ostalih evropskih državah Evrope.

Bolezenska znamenja

Bolezenska znamenja so bila opažena le na rdečih sortah malin. Izraziteje se izražajo na rastlinah, ki rastejo na prostem in v primeru hkratne okužbe z drugimi virusi. Na občutljivih sortah, je rast rastlin upočasnjena, poganjki so ožji. Plodovi dozorevajo predčasno, posledično je manjša količina pridelka, pelod občutljivih sort malin  lahko propade ali pa je slabše kvalitete. Značilna bolezenska znamenja so kloroze stranskih listnih žil.

Načini prenosa

Virus prenaša pršica, ki v Sloveniji zaenkrat še ni prisotna. Najpomembnejši način prenosa virusa je z vegetativnim razmnoževanjem materialom.

Varstvo

Uporaba zdravega in certificiranega sadilnega materiala je najpomembnejša oblika varstva in način omejevanja širjenja virusa. Pri izbiri sort lahko izbiramo med odpornejšimi sortami. Če v nasadu na kateri izmed rastlin malin odkrijemo okužbo, je takšno rastlino priporočeno odstraniti in

Viri

MacFarlane S. A., Martin R. R. 2017. Nematode-Transmitted Viruses. V: Compendium of Raspberry and Blackberry Diseases and Pests. Martin R. R., Ellis M. A., Williamson B., Williams R. N. (ur.). The American Phytopathological Society. St. Paul, Minnesota: 87

Martin R. R., MacFarlane S., Sabanadzovic S., Quito D., Poudel B., Tzanetakis I. 2013. Viruses and virus diseases of Rubus. Plant disease 97 (2): 168-182