Virus lisavosti listov češnje

Cherry mottle leaf virus – CMLV

Aljoša Beber, oktober 2021

Povzročitelj in njegova razširjenost

Bolezen, ki jo povzroča virus lisavosti listov češnje (CMLV), je bila prvič opažena leta 1920 v zvezni državi Oregon v Ameriki. Virus okužuje češnje, breskve, marelice, višnje, okrasne češnje in še nekatere druge vrste koščičastega drevja. Največjo ekonomsko škodo povzroča pri pridelavi češenj.

Spada v rod Trichovirus in družino Betaflexiviridae. Virus je prisoten v ZDA, kjer se pojavlja na območjih z nasadi češenj. Odkrit je bil še v Kanadi, Južni Afriki in na Kitajskem. V Evropi so virus odkrili v Španiji, stara poročila pa kažejo, da so o virusu poročali iz Italije, bivše Češkoslovaške in Jugoslavije, Poljske, Romunije in Belgije.

Organizem je uvrščen na seznam nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov (NNŠO; Izvedbena uredba Komisije EU 2019/2072, priloga IV), za katere veljajo posebne fitosanitarne zahteve (ničelna toleranca). Predpisani ukrepi za doseganje določene tolerance so na spletni strani UVHVVR, na storitvi “Prijava na preverjanje znanja s področja zdravja rastlin« (https://www.gov.si/zbirke/storitve/prijava-na-preverjanje-znanja-s-podrocja-zdravja-rastlin/).

Preglednica: Seznam NNŠO in zadevnih gostiteljskih rastlin

Bolezenska znamenja

Razvoj bolezenskih znamenj je odvisen od vrste, sorte in okoljskih razmer. Pri večini vrstah gostiteljskih rastlin je okužba latentna. Nekatere sorte češenj so občutljive na okužbo z virusom CMLV in razvijejo močna bolezenska znamenja. Najbolj izrazita so znamenja na listih terminalnih poganjkov, ki so manjši in spremenjene oblike. Na listih se razvijejo luknjice in klorotična lisavost. Rast poganjkov je slabša, kar daje drevesu zbit videz. Toplejše vreme naj bi zaviralo razvoj bolezenskih znamenj. Plodovi okuženih občutljivih dreves dozorijo kasneje, so lahko manjši in brez značilnega okusa.

Slika 1: Na listih občutljive sorte češnje so se razvile luknjice in klorotična lisavost (foto: H. J. Larsen, Bugwood.org)

Način prenosa

Virus se na daljše razdalje prenaša z okuženim sadilnim materialom. Prenos je možen s cepljenjem in okulacijo. V naravi virus prenaša pršica Eriophyes inaequalis.

Varstvo

Najpomembnejša oblika varstva je uporaba zdravega, certificiranega sadilnega materiala. Pri izbiri sort upoštevamo, da so nekatere sorte bolj občutljive na okužbo z virusom CMLV. V primeru, da odkrijemo okužbo v nasadu, je takšno drevo priporočeno odstraniti iz nasada in jo uničiti.

Viri

James D. 2011. Cherry mottle leaf virus. V: Virus and virus-like diseases of pome and stone fruits. Hadidi A., Barba M., Candresse T., Jelkmann W. (ur.). St. Paul, American Phytopathological Society: 199-205

Ma X. Y., Li J. J., Li G. F., Zhu S. F. 2014. First Report of Cherry mottle leaf virus Infecting Cherry in China. Plant disease, 98 (8): 1161