Virus lisavosti listov malinjaka

Raspberry leaf mottle virus – RLMV

Barbara Grubar, september 2021

Povzročitelj

Virus lisavosti listov malin (RLMV) je rastlinski patogen iz rodu Closterovirus in sapda v družino Closteroviridae.

Malinov mozaik (Raspberry mosaic disease-RMD) je pogosto razširjena bolezen malin, v katero so pogosto vpleteni štirje virusi: RYNV (Rubus yellow net virus), BRNV ( Black raspberry necrosis virus), RLSV (Raspberry leaf spot virus) in opisani RLMV (Raspberry leaf motle virus). Virus lisavosti listov malin (RLMV) je torej virus, ki se pojavi v mešani okužbi. Največkrat se virus RLMV pojavi skupaj z okužbo z virusom RLSV.

Posamična okužba z samo enim od naštetih virusov se lahko pojavi le v redkih primerih.

Organizem je uvrščen na seznam nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov (NNŠO; Izvedbena uredba Komisije EU 2019/2072, priloga IV), za katere veljajo posebne fitosanitarne zahteve (ničelna toleranca). Predpisani ukrepi za doseganje določene tolerance so na spletni strani UVHVVR, na storitvi “Prijava na preverjanje znanja s področja zdravja rastlin« (https://www.gov.si/zbirke/storitve/prijava-na-preverjanje-znanja-s-podrocja-zdravja-rastlin/).

Preglednica: Seznam NNŠO in zadevnih gostiteljskih rastlin

Gostiteljske rastline

Naravni gostitelji virusa RLMV so divje in gojene vrste iz rodu Rubus, predvsem rdeče maline in nekatere vrste gojenih robid.

Bolezenska znamenja

Najbolj pogost simptom so kloroze na listih. Lise so naključno razporejene po listu, ki je pogosto tudi popačen. Listi na plodnih trsih so običajno manjši in deformirani. Nekatere lise se lahko združijo in tvorijo veliko medžilno klorozo.

Rastline pogosto zaostajajo v rasti in lahko odmrejo 2-3 leta po okužbi.

Slika 1: Primer mešane okužbe na listih malin (foto: D. Jevremović)

Slika 2: Primer mešane okužbe na listih malin (foto: D. Jevremović)

Način prenosa

Virus RLMV se naravno širi z listnimi ušmi – Amphorophora idaei in pri vegetativnem razmnoževanju.

Varstvo

  • Saditev brezvirusnega materiala.
  • Saditev sort malin, ki so bolj odporne na listne uši.
  • Spremljamo pojav uši in jih, v kolikor je mogoče zatiramo. V Sloveniji sta registrirana dva pripravka na osnovi entomopatogene glive Bauveria bassiana in olje navadne ogrščice.
  • Termoterapija okuženih rastlin (320C-370C, 10-20 dni) v kolikor želimo pridobiti elitni matični material.

Viri

Casper R., Ramsdell D., Stace-Smith R., Converse R.H. 1987. Virus diseases of small fruits. United States department of agriculture, Oregon: str 168; 183-186.

Marolt N. 2016. Malinov mozaik. Kmetijski inštitut Slovenije (https://www.ivr.si/skodljivec/malinov-mozaik/)