Virus lisavosti vrtnega rdečega jagodnjaka

Kazalo: Virus lisavosti vrtnega rdečega jagodnjaka

Strawberry mottle virus – SMoV

Barbara Grubar, marec 2023

Uvod

Virus lisavosti vrtnega rdečega jagodnjaka – SMoV spada v družino Secoviridae in ima številne seve (različke virusa). SMoV  je najbolj pogost virus, ki ga najdemo na jagodah, in je prisoten povsod, kjer se gojijo jagode. Jagodnjak (Fragaria spp.) je edini naravni gostitelj virusa.

Organizem je uvrščen na seznam nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov (NNŠO; Izvedbena uredba Komisije EU 2019/2072, priloga IV), za katere veljajo posebne fitosanitarne zahteve (ničelna toleranca). Predpisani ukrepi za doseganje določene tolerance so na spletni strani UVHVVR, na storitvi “Prijava na preverjanje znanja s področja zdravja rastlin« (https://www.gov.si/zbirke/storitve/prijava-na-preverjanje-znanja-s-podrocja-zdravja-rastlin/).

Preglednica: Seznam NNŠO in zadevnih gostiteljskih rastlin

Razširjenost

Virus SMoV najdemo v nasadih jagod  praktično po celem svetu.

Bolezenska znamenja

Različni sevi so pogosto brez simptomov. Agresivnejši sevi lahko oslabijo rastline in zmanjšajo pridelek za do 30 %. Virus SMoV povzroči razpršene, večkrat neopazne lise na listih rastlin, v kolikor se na rastlini pojavi kot edini virus.  SMoV se največkrat pojavi v mešani okužbi z drugimi virusi na rastlini, ki jih prav tako prenašajo listne uši. Simptomi v mešani okužbi so močnejši in imajo večji vpliv na pridelek. Kažejo se kot zaostajanje v rasti rastline, kloroze in/ali nekroze na novih listih, pordelost starejših listov, popačenje listov in posledično tudi manjši pridelek.

Slika 1: Simptomi mešane okužbe SMoV in SMYEV (foto: Frank Louws)

Slika 2: Simptomi mešane okužbe SMoV in SMYEV (foto: Frank Louws)

Načini prenosa

Virus se prenaša z listnimi ušmi (Chaetosiphon spp in Aphis gossypii). V območjih, kjer so glavni vektorji iz rodu Chatosiphon, lahko skupaj s SMoV prenašajo tudi druge viruse in so tako mešane okužbe pogoste.

Varstvo

Pri preprečevanju prenosa virusa SMoV je pomembno saditi certificiran brezvirusni sadilni material in uravnavati pojav listnih uši. Za zatiranje listnih uši so nam na voljo sredstva na osnovi entomopatogene glive Bauveria bassiana in olje navadne ogrščice. SMoV je eden najbolj termolabilnih virusov, ki okužujejo jagodnjak, zato lahko pridobimo čist material z 2 do 3 tedne trajajočo termalno terapijo na meristemskih kulturah.

Viri

Martin R. R., Spiegel S. Strawberry Mottle Virus. 1998. V: . Compendium Of Strawberry Diseases.2nd Ed. . Mass J. L. (ur.). The American Phytopathological Society, St. Paul, Minnesota:66-67

Thompson J. R., Leone G., Lindner J. L., Jelkmann W., Schoen C. D. 2002. Characterization and complete nucleotide sequence of Strawberry Mottle Virus: a tentative member of a new family of bipartite plant picorna-like viruses. Journal of General Virology 83: 229-239.

Sanfaçon H., Wellink J., Le Gall O., Karasev A., van der Vlugt R., Wetzel T. 2009. Secoviridae: a proposed family of plant viruses within the order Picornavirales that combines the families Squiviridae and Comoviridae, the unassigned genera Cheravirus and Sadwavirus, and the proposed genus Torradovirus. Archives of Virology 154:899-907.

https://content.ces.ncsu.edu/strawberry-mottle-smov-of-strawberry