Virus marmoriranosti vinske trte

Kazalo: Virus marmoriranosti vinske trte

Grapevine fleck virus – GFkV

Barbara Grubar, september 2021

Povzročitelj

Virus GFkV spada v družino Tymoviridae, rod Maculavirus. Virus GFkV  je razširjen na vinski trti po celem svetu.

Organizem je uvrščen na seznam nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov (NNŠO; Izvedbena uredba Komisije EU 2019/2072, priloga IV), za katere veljajo posebne fitosanitarne zahteve (ničelna toleranca). Predpisani ukrepi za doseganje določene tolerance so na spletni strani UVHVVR, na storitvi “Prijava na preverjanje znanja s področja zdravja rastlin« (https://www.gov.si/zbirke/storitve/prijava-na-preverjanje-znanja-s-podrocja-zdravja-rastlin/).

Preglednica: Seznam NNŠO in zadevnih gostiteljskih rastlin

Bolezenska znamenja

Pogosti znak okužbe z virusom GFkV je razbarvanje listnih žil. Virusna okužba moti fotosintezo, dihanje, encimsko aktivnost, ravnovesje hormonov in prehrano rastlin kar lahko privede do spremembe sestave jagodičevja in na koncu vina. Odziv vinske trte na okužbo je odvisen od več dejavnikov, kot so sorta, vegetativna sezona, okoljske razmere in virusni izolat, ki okužuje.

Slika 1: Razbarvanje listih žil na listih vinske trte

Način prenosa

Virus se nahaja v floemu rastline in se tako lahko prenaša z okuženim sadilnim materialom. GFkV se ne prenaša s semenom. Prav tako še niso znani  vektorji, prenašalci  virusa. Poročali so, da se je virus GFkV v Južni Afriki in Italiji širil naravno.

Varstvo

Pomembno je zagotoviti zdrav, certificiran sadilni material. Za razmnoževanje vinske trte je treba uporabiti samo tisti material, ki ne vsebuje virusa. Prisotnost virusa se ugotavlja z molekularno metodo  (ELISA, RT-PCR).

Viri

CONSTABLE F., RADONI B.. Grapevine flack and associated viruses. https://www.wineaustralia.com/getmedia/b1e5038d-cc30-48d8-b3c2-25844af8e795/201107-Grapevine-fleck-and-associated-viruses?ext=.pdf

WILCOX W.F., GUBLER W.D., UYEMOTO J.K. Compendium of Grape Diseases, Discordes, and Pests. Second edition (2015), 115 str.