Virus mozaika kumare

Cucumber mosaic virus (CMV)

Jernej Lončar; oktober 2020

Virus mozaika kumare (CMV, Cucumber mosaic virus, rod Cucumovirus) so prvič podrobno opisali leta 1916. Okužuje preko 1200 rastlinskih vrst iz več kot 100 družin- poljšine, zelenjadnice in okrasne rastline, tudi olesenele. Med njimi tudi fižol in redkeje grah. Prisoten je po celem svetu, predvsem v zmerno toplih in tropskih podnebjih, kjer povzroča precejšnjo gospodarsko škodo. Pri grahu se bolezen pojavlja redkeje (gen za odpornost), pri fižolu pa lahko prizadane cele nasade. Širjenje je povezano predvsem s prenašalci, ki pa so v največji meri listne uši

Na s CMV virusom okuženih rastlinah fižola, se znaki lahko pojavijo v milejši obliki, kot so različne obarvanosti, lahko pride do deformacij listov in plodov, ali celo do popolnega izpada pridelka. V zgodnjih fazah okužbe listi postanejo zviti navzdol, ki si kasneje lahko opomorejo. V nadaljnjih fazah listi postanejo zviti, skodrani, z vzorci v rumenih in zelenih odtenkih. Na njih se pojavijo temno zeleni mehurji, tkivo ob glavnih listnih žilah prav tako postane temno zeleno. Kljub temu, da si rastlina lahko opomore in ne kaže simptomov okužbe, se virus v njej še vedno razmnožuje. Če rastlina doseže fazo cvetenja, so simptomi, če so prisotni, pojavijo na zgornjih listih. Stroki, ki se razvijejo, so večinoma zviti, lisasti in majhni.

Slika 1: Poškodbe na listu zaradi okužbe s CMV- mehurjavost in razbarvanja.

V-397-18_CMV_Irena

Slika 2: Poškodbe na listu zaradi okužbe s CMV- mehurjavost in razbarvanja.

V2254_Virologija

CMV virus je sestavljen iz več delov genskega materiala, ta pa je zaščiten z beljakovinsko ovojnico. V taki obliki se nahaja v rastlinskem soku, ki ga nato vektor (najpogosteje listne uši) posesa vase in se premakne na naslednjo rastlino. Z vbodom v rastlinsko tkivo se virus prenese v novo rastlino in tako je rastlina okužena. Virus s svojo prisotnostjo povzroči, da gostiteljske celice začnejo proizvajat nova zaporedja genskega zapisa, iz katerega je virus sestavljen. Tako nastajajo novi in novi virusi. Virus je v beljakovinski ovojnici nekaj časa obstojen tudi v rastlinskih ostankih in soku, torej ga lahko iz njive na njivo prenašamo celo z opremo in orodjem.

Virusa kot takega ne moremo zatirati, lahko pa z ukrepi omejimo njegovo širjenje. Zatiramo listne uši, ki virus prenašajo, da njihova populacija ni prevelika. S setvijo rastlin, kjer se radi zadržujejo naravni sovražniki uši (pikapolonice, steklokrilke in trepetavke), le-te privabimo. Okužene rastline redno odstranjujemo iz polja.

Preventivni ukrepi

Redno odstranjujemo plevel, ki je lahko vir okužb, uporabljamo zdrav sadilni material in odporne sorte. Opremo in orodje redno čistimo in razkužujemo, predvsem ko opravljamo dela na različnih poljih, da ga ne zanašamo iz parcele na parcelo.

Kemično varstvo

V Sloveniji je proti ušem registriranih več insekticidov. Če se kemičnega zatiranja poslužujemo, moramo upoštevati navodila za varno uporabo fitofarmacevtskih sredstev.

Forster R.L., Hall R., Schwartz H.F., Steadman J.R. 2005. Compendium of Bean Diseases, Second edition. The American Phytopathological Society, Minnesota: 109 str

Hagedorn D.J. 1984. Comprendium of Pea diseases. The American Phytopathological Society, Minnesota: 57 str

Higgins G. 2016. Cucumber Mosaic Virus. The Center for Agriculture, Food and the Environment, University of Massachusetts Amherst

https://ag.umass.edu/vegetable/fact-sheets/cucumber-mosaic-virus (oktober, 2020)

Invasive species compendium. Cucumber mosaic virus (cucumber mosaic)

https://www.cabi.org/isc/datasheet/16970 (oktober, 2020)

Keinath A.P., Wintermantel W.M., Zitter T. A. 2017. Compendium of Cucurbit Diseases and Pests, Second edition. The American Phytopathological Society, Minnesota: 220 str

Murphy J.F., Zitter T. A. 2009. Cucumber mosaic. The Plant Health Instructor

https://www.apsnet.org/edcenter/disandpath/viral/pdlessons/Pages/Cucumbermosaic.aspx (oktober, 2020)