Virus mozaika kumare

Kazalo: Virus mozaika kumare

Cucumber mosaic virus (CMV)

Jernej Lončar in Barbara Grubar, februar 2023

Uvod

Virus mozaika kumare (CMV, Cucumber mosaic virus, rod Cucumovirus) so prvič podrobno opisali leta 1916. Okužuje preko 1200 rastlinskih vrst iz več kot 100 družin- poljščin, zelenjadnic in okrasnih rastlin, tudi lesnatih rastlin. Virus je prisoten po celem svetu, predvsem v zmerno toplih in tropskih podnebjih, kjer povzroča precejšnjo gospodarsko škodo. Od kmetijskih rastlin je virus pomemben na bučevkah, plodovkah in stročnicah. Širjenje je povezano predvsem s prenašalci, ki pa so v največji meri listne uši.

Poškodbe

Bolezenska znamenja okužbe s CMV so zelo raznolika in se odražajo v  razbarvanju, zvijanju listov, nekroz na listih, deformacijah listov in plodov. Bolezenska znamenja so odvisna od virusnega različka ter od vrste in sorte gostiteljske rastline.

Paradižnik

Ob okužbi v zgodnji fazi rasti so rastline paradižnika rumene, grmaste in precej zakrnele v rasti. Na listih se lahko pojavi pegavost. Najbolj tipičen simptom okužbe s CMV so tanki, nitasti listi, podobni vrvicam. Pogosto so simptomi tudi prehodni, pri čemer spodnji listi ali na novo razviti zgornji  listi kažejo hude simptome, medtem ko so srednji listi videti skoraj normalno. Hudo prizadete rastline imajo zelo malo pridelka, plodovi, ki nastanejo pa so navadno majhni, pogosto lisasti in kasneje dozorijo.

Slika 1: Nitast videz listov pri paradižniku (foto: D. Blancard, INRA)

Paprika

Na papriki se simptomi okužbe s CMV pogosto kažejo na listih, ki so klorotični in imajo razbarvane žile. Na mladih listih se kloroza prične pri peclju in nadaljuje po celotni dolžini lista ter kasneje preide v  rumenkast mozaik. Na listih se lahko razvijejo majhne nekrotične lise ali obročkaste lise, list ima značilen vzorec »hrastovih listov« .

Jajčevci

Okužbe s CMV so na jajčevcih redkejše. Kadar je rastlina okužena s CMV se simptomi na listih kažejo kot mozaik, mehurjavost in deformacije listov, razbarvanost in lisavost. Rastline zaostajajo v rasti.

Slika 2: CMV virus na papriki, ki kaže rumene in obročkaste lise na listu paprike (foto: Russ Groves, University of Wisconsin, ZDA)

Slika 3: Simptomi okužbe s CMV na papriki ( foto: Annete Phibbs, Bugwood.org)

Fižol in grah

Na okuženih rastlinah fižola lahko opazimo razbarvanja, mozaik,  deformacij listov (mehurjavost) in plodov, lahko pride celo do popolnega izpada pridelka.

Pri grahu se bolezenska znamenja pojavlja redkeje, pri fižolu pa lahko bolezen prizadene cele nasade.

Slika 4: Poškodbe na listu zaradi okužbe s CMV- mehurjavost in razbarvanja (foto arhiv KIS).

Slika 5: Poškodbe na listu zaradi okužbe s CMV- mehurjavost in razbarvanja (foto arhiv KIS).

Opis in bionomija

CMV virus je sestavljen iz več delov genskega materiala, ta pa je zaščiten z beljakovinsko ovojnico. V taki obliki se nahaja v rastlinskem soku, ki ga nato vektor (najpogosteje listne uši) posesa vase in se premakne na naslednjo rastlino. Z vbodom v rastlinsko tkivo se virus prenese v novo rastlino in tako je rastlina okužena. Virus s svojo prisotnostjo povzroči, da gostiteljske celice začnejo proizvajat nova zaporedja genskega zapisa, iz katerega je virus sestavljen. Tako nastajajo novi in novi virusi. Virus je v beljakovinski ovojnici nekaj časa obstojen tudi v rastlinskih ostankih in soku, torej ga lahko iz njive na njivo prenašamo celo z opremo in orodjem.

Varstvo

Virusa kot takega ne moremo zatirati, lahko pa z ukrepi omejimo njegovo širjenje.

Zatiramo listne uši, ki so glavne prenašalke virusa in poskrbimo, da njihova populacija ni prevelika. S setvijo rastlin, kjer se radi zadržujejo naravni sovražniki uši (pikapolonice, steklokrilke in trepetavke), le-te privabimo. V Sloveniji je proti ušem registriranih več insekticidov. Če se kemičnega zatiranja poslužujemo, moramo upoštevati navodila za varno uporabo fitofarmacevtskih sredstev.

Okužene rastline in ostanke rastlin odstranjujemo iz polja.  Če je mogoče, se izognemo sajenju novega pridelka neposredno poleg starejšega, ki lahko vsebuje vire virusa in listnih uši.

Redno odstranjujemo plevel, ki je lahko vir okužb, uporabljamo zdrav sadilni material in odporne sorte.

Delovno orodje redno čistimo in razkužujemo.

Viri

Cheewawiriyakul S., Rai C., Conn K., Gabor B., Kao J.,Salati R., Bautista S.J.,2006. Pepper & Eggplant Disease Guide. ZDA: 49 str.

Coutts B. 2016. Cucumber Mosaic Virus in Capsicum. Department of Primary Industries and Regional Development’s Agriculture and Food division, South Perth, Avstralija

https://www.agric.wa.gov.au/capsicums-and-chillies/cucumber-mosaic-virus-capsicum (januar, 2023)

Cucumber mosaic virus (CMV). 2021. Ephytia, INRA

https://ephytia.inra.fr/en/C/7327/Eggplant-Cucumber-mosaic-virus-CMV (januar 2023)

Forster R.L., Hall R., Schwartz H.F., Steadman J.R. 2005. Compendium of Bean Diseases, Second edition. The American Phytopathological Society, Minnesota: 109 str.

Hagedorn D.J. 1984. Comprendium of Pea diseases. The American Phytopathological Society, Minnesota: 57 str.

Higgins G. 2016. Cucumber Mosaic Virus. The Center for Agriculture, Food and the Environment, University of Massachusetts Amherst

https://ag.umass.edu/vegetable/fact-sheets/cucumber-mosaic-virus (oktober, 2020)

Invasive species compendium. Cucumber mosaic virus (cucumber mosaic)

https://www.cabi.org/isc/datasheet/16970 (oktober, 2020)

Jones J.B., Zitter T.A., Momol T.M., Miller S.A. 2014. Compendium of Tomato Diseases and Pests, Second edition. 83 str.

Keinath A.P., Wintermantel W.M., Zitter T. A. 2017. Compendium of Cucurbit Diseases and Pests, Second edition. The American Phytopathological Society, Minnesota: 220 str.

Murphy J.F., Zitter T. A. 2009. Cucumber mosaic. The Plant Health Instructor

https://www.apsnet.org/edcenter/disandpath/viral/pdlessons/Pages/Cucumbermosaic.aspx (oktober, 2020)

Pernezny K., Roberts P.D., Murphy J.F., Goldberg N.P. 2003. Compendium of Pepper Diseases: str. 29-31

https://pddc.wisc.edu/category/disease-vegetable/page/2/