Virus mozaika lubenice

Watermelon mosaic virus – WMV

Barbara Grubar, september 2021

Povzročitelj in razširjenost

Watermelon mosaic virus – WMV  spada v družino Potyviridae, rod Potyvirus. Virus WMV je razširjen po vsem svetu kjer gojijo bučevke. Virus mozaika lubenice (WMV) okužuje lubenice, buče, melone, divje buče. Lahko pa se pojavi tudi  na grahu in lucerni.

Bolezenska znamenja

Najbolj značilna  simptoma  sta mozaik in kloroze  na povrhnjici listov. Listi so lahko nekoliko manjši in deformirani. Virus se sprva pojavi na listih in se nato širi na stebla in plodove. Virus mozaika lubenice lahko povzroči nepravilno oblikovane, razbarvane plodove, obročkaste lise na plodovih , ki posledično predstavljajo manjšo tržno vrednost.

Slika 1: Simptomi okužbe z WMV na listu lubenice (Gerald Holmes, Strawberry Center, Cal Poly San Luis Obispo, Bugwood.org)

Slika 2: Simptomi okužbe z WMV na listu lubenice (Gerald Holmes, Strawberry Center, Cal Poly San Luis Obispo, Bugwood.org)

Slika 3: Nepravilno oblikovani, razbarvani plodovi buč (foto: (Gerald Holmes, Strawberry Center, Cal Poly San Luis Obispo, Bugwood.org)

Slika 4: Nepravilno oblikovani, razbarvani plodovi buč (foto: (Gerald Holmes, Strawberry Center, Cal Poly San Luis Obispo, Bugwood.org)

Način prenosa

Virus se prenaša mehansko s sokom okuženih rastlin in z listnimi ušmi.

Varstvo

  • Čiščenje in razkuževanje orodja, ki ga uporabljamo na njivah ali pri pobiranju pridelkov.
  • Spremljamo pojav uši in jih po potrebi zatiramo.
  • Odstranimo rastline, ki kažejo tipične simptome okužbe z virusom WMV.
  • Kolobarjenje pripomore k zmanjšanju pojava bolezni.
  • Odstranimo ostanke pridelkov in listja iz njiv.

Viri

MEHLE N., GREGUR L., TUŠEK-ŽNIDARIČ M., PECMAN A., KUTNJAK D., VIRŠČEK MARN M., RAVNIKAR, M. Virusi na bučevkah v Sloveniji. Zbornik predavanj in referatov 13. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo, Rimske Toplice, 7.-8. marec 2017 Slovenia, 2017. 199-205 str.