Virus mozaika pepina

Pepino mosaic virus – PepMV

Barbara Grubar, marec 2021

Povzročitelj in razširjenost

PepMV je član rodu Potexvirus in spada v družino virusov Alphaflexiviridae.

Virus mozaika pepina (PepMV)  so prvič odkrili na pepinu (Solanum muricatum) v Peruju leta 1980. Leta 1999 je bil prvič  najden v Evropi na paradižniku v rastlinjakih. Najprej so ga odkrili na Nizozemskem in v Združenem kraljestvu, nato pa še v drugih evropskih državah (Avstrija, Belgija, Danska, Francija, Nemčija, Madžarska, Italija, Poljska, Srbija, Španija, Švica, Grčija…). Virus PepMV so odkrili tudi v Južni Afriki, Siriji, Severni in Južni  Ameriki.

Organizem je uvrščen na seznam nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov (NNŠO; Izvedbena uredba Komisije EU 2019/2072, priloga IV), za katere veljajo posebne fitosanitarne zahteve (ničelna toleranca). Predpisani ukrepi za doseganje določene tolerance so na spletni strani UVHVVR, na storitvi “Prijava na preverjanje znanja s področja zdravja rastlin« (https://www.gov.si/zbirke/storitve/prijava-na-preverjanje-znanja-s-podrocja-zdravja-rastlin/).

Preglednica: Seznam NNŠO in zadevnih gostiteljskih rastlin

Gostiteljske rastline

Virus so prvotno odkrili na pepinu (Solanum muricatum). Virus okužuje predvsem paradižnike v rastlinjakih (Lycopersicon esculentum). Gostiteljske rastline so iz družine Solanaceae (krompir, tobak). Virus so zaznali tudi na baziliki, kjer je povzročil šibke simptome, naravno pa lahko okuži tudi  nekatere vrste plevela.

Bolezenski znaki

PepMV je mogoče zaznati na gojenih rastlinah pepina in paradižnika, na plodovih  in v semenu okuženih rastlin.

Simptomi so lahko zelo spremenljivi, od latentnih do hudih, vidnih okužb.

Najbolj tipični simptomi so rumen mozaik, rumene pike in kloroze na listih. V nekaterih primerih so listi lahko mehurjasti in izkrivljeni, plodovi so lahko razbarvani. Pri hudih okužbah so prizadete rastline zelo zakrnele in popačene, na plodovih opazimo razpoke.

Slika 1: Značilni simptomi okužbe z PepMV na paradižniku: a) ukrivljenost zgornjih, maldih listov; b) mehurjasti lsti; c) rumene pike in kloroze na listih; d) marmoracije na plodu; e) razpoke na plodovih; f) razbarvanost plodov (foto: I.Hanssen in sod., Molecular Plant Pathology)

Prenos virusa

PepMV se prenaša z okuženim orodjem, rokami, obleko, direktnim stikom med okuženo in zdravo rastlino, z  vegetativnim razmnoževanjem ter z okuženim semenom.

Čmrlji, ki se uporabljajo kot opraševalci v nasadih paradižnika lahko prav tako prenašajo virus.

Varstvo

Virus lahko preživi v rastlinskih ostankih v rastlinjakih  ali na poljih ter na površinah (npr.orodja, oblačila, posode)  več tednov. Zelo pomembno je izvajanje strogih higienskih ukrepov v rastni sezoni in temeljito čiščenje rastlinjakov ob koncu rastne sezone.

Za preprečevanje okužbe je nujno pridelati zdrav sadilni material. To pomeni, da je treba odsotnost PepMV v  matičnih rastlinah preveriti z testiranjem.

Viri

EPPO Global database. Pepino mosaic virus. (https://gd.eppo.int/taxon/PEPMV0/documents)

HANSEN M.I., THOMMA BART P.H.J., 2010. Pepino mosaic virus : a successful pathogen that rapidly evolved from emerging to endemic in tomato crops.; Molecular plant pathology 11(2), 179-189 str.