Virus mozaika zelene

Celery mosaic virus – CeMV

Aljoša Beber; maj 2021

Virus mozaika zelene se pogosto pojavlja na območjih, kjer se prideluje zelena. V Sloveniji ga do sedaj še nismo odkrili. Virus okužuje več predstavnikov družine Appiaceae (Kobulnice) kot so korenček, koriander, koper, kumina, peteršilj in pastinak. Pri pridelavi zelene, kjer povzroča virus največ težav, lahko povzroči polovičen izpad pridelka, če pa pride do okužbe v zgodnji fazi razvoja rastline pa lahko povzroči tudi popolno izgubo pridelka.

Virus mozaika zelene spada v rod Potyvirus, kateri spadajo v družino Potyviridae. Virus je razširjen po svetu, v Evropi je za enkrat prisoten v Veliki Britaniji, Franciji, Italiji, Nemčiji, Poljski in na Nizozemskem.

Značilna bolezenska znamenja, ki se razvijejo na listih zelene so mozaik, razbarvanje listnih žil, zvijanje listov. Listi postopoma rumenijo, na robovih se začnejo sušiti. Starejši listi so lahko deformirani. Okužene rastline zaostajajo v rasti in so pritlikave, korenina je slabše razvita. Na steblu zelene se pojavijo temno zelene pege. Ob zgodnjih okužbah rastline zakrnijo. Na mladih listih korenčka se pojavijo klorotične pege, listi peteršilja porumenijo in razvije se mozaik in šare.

Slika 1: Rumenenje listov zelene (avtor fotografije: Ivana Stanković - Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet).

CeMV_SRB

Virus v naravi prenaša vsaj 19 različnih vrst uši, ki se hranijo na plevelnih ali gojenih rastlinskih vrstah iz družine Appiaceae. Kot najučinkovitejši prenašalci virusa so omenjeni grahova uš (Acyrtosiphon pisum) črna fižolova uš (Aphis fabae) in siva breskova uš (Myzus persicae). Prenaša se tudi z orodjem in  stroji, ne pa tudi s semenom. Zimo preživi v dvoletnih gostiteljskih rastlinah.

Virus se lahko uspešno omeji in nadzira tako, da za obdobje 2 do 3 mesece ne pridelujemo zelene na istem območju, v tem času pa odstranimo tako divje (pikasti mišjak (lat. Conium maculatum), Ptilimnium capillaceum, Apium leptophyllum kot gojene predstavnike iz družine Appiaceae (korenček, pastinak, peteršilj, koper, kumina). Priporočljiva je izbira tolerantnih sort, pridelava zelene na prostorski oddaljenosti od drugih dvoletnih  gostiteljskih rastlin in odstranjevanje rastlin z bolezenskimi znamenji. Spremljanje populacije prenašalcev in odstranjevanje plevela je priporočljivo pri pridelavi zelene, predvsem pa pri pridelavi sadik zelene. Z zatiranjem prenašalcev bi zmanjšali populacijo le-teh, ne bi pa preprečili novih okužb.

CABI: https://www.cabi.org/isc/datasheet/17461 (dostopano: maj, 2021)

D’ Antonio V., Falk B., Quiros C. F. 2001. Inheritance of resistance to Celery mosaic virus in celery. Plant disease, 85 (12): 1276 – 1277

ICTV: http://www.ictvonline.org/virustaxonomy.asp (natisnjeno: 12. 5. 2021)

Pemberton A. W., Frost R. R. 1974. Celery mosaic virus in England. Plant pathology, 23 (1): 20 – 24

Stanković I., Krstić B. 2020. Virusi biljaka familije štitonosa. Biljni lekar, 48 (6): 567 – 585