Virus nagubanosti vrtnega rdečega jagodnjaka

Kazalo: Virus nagubanosti vrtnega rdečega jagodnjaka

Strawberry crinkle virus – SCV

Barbara Grubar, marec 2022

Uvod

Strawberry crinkle virus – SCV  spada v družino Rhabdoviridae, rod Cytorhabdovirus. Gre za eno najbolj uničevalnih virusnih boleznih, ki prizadenejo jagodnjak. Največ škode virus povzroči v mešani okužbi z drugimi virusi, kot je na primer Strawberry pallidosis-associated virus (SPaV) in enim ali večimi virusi, ki jih prenašajo listne uši. V naravnih razmerah virus SCV okužuje jagodnjak (Fragaria sp.).

Organizem je uvrščen na seznam nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov (NNŠO; Izvedbena uredba Komisije EU 2019/2072, priloga IV), za katere veljajo posebne fitosanitarne zahteve (ničelna toleranca). Predpisani ukrepi za doseganje določene tolerance so na spletni strani UVHVVR, na storitvi “Prijava na preverjanje znanja s področja zdravja rastlin« (https://www.gov.si/zbirke/storitve/prijava-na-preverjanje-znanja-s-podrocja-zdravja-rastlin/).

Preglednica: Seznam NNŠO in zadevnih gostiteljskih rastlin

Razširjenost

Virus SCV je razširjen po vsem svetu, povsod kjer se nahajajo prenašalci (listne uši). V Sloveniji virus ni prisoten.

Bolezenska znamenja

Za okužbo z virusom SCV so dovzetne vrste iz rodu Fragaria, vendar nekateri kultivarji ne razvijejo simptomov. Prisotnost simptomov je odvisna tudi od različice virusa. V občutljivejših kultivarjih jagod in ob okužbi z agresivnejšim sevom se kažejo simptomi na listih, ki so deformirani in nagubani, lističi so neenakomernih velikosti, na posameznih mestih pa so prisotne klorotične pege nepravilnih oblik. Virus rastlino ošibi, zmanjša njeno produktivnost, povzroča rast pritlik in vpliva na količino ter velikost pridelka. Simptomi okužbe z virusom SCV so močnejši, ko so na jagodah prisotni še drugi rastlinski virusi.

Slika 1: Simptomi okužbe z virusom SCV na gojeni jagodi (foto: Dr.Jelkmann).

Slika 2: Simptomi na gojenih jagodah v loncu (foto: Central Science Laboratory, York GB).

Načini prenosa

SCV virus se prenaša z listnimi ušmi iz rodu (Chaetosiphon sp.), ki ostanejo kužne celo svoje življenje, virus pa se v njih razmnožuje. Uši med sesanjem rastlinskega soka prenesejo virus na druge rastline. V optimalnih pogojih ima v glavnem prenašalcu (Chaetosiphon fragaefolii) virus latentno obdobje 10 do 19 dni, pri nižjih temperaturah okolja pa se to obdobje še podaljša. Eksperimetalno so pokazali, da se virus lahko razmnožuje tudi v drugih vrstah listnih uši.

Varstvo

Najpomembnejši način varstva je saditev certificiranega, zdravega sadilnega materiala. Priporočeno obdobje kolobarjenja je na 3 leta. Spremljamo pojav listnih uši – če se pojavijo, je smiselno razmisliti o uporabi FFS-jev. Okužene rastline odstranimo iz nasada in jih uničimo.

Viri

FAO/IPGRI Technical Guidelines for the Safe Movement of Small Fruit Germplasm. 1994. Diekmann  M., Frison E. A., Putter T. (ur.). Food and Agriculture Organization of the UN/International Plant Genetic Resources Institute: 17

Mass J.L.1998 Compendium of Strawberry Diseases. 2nd  Edition, 64 str.

CABI: Strawberry crinkle virus (crinkle disease of strawberry) https://www.cabi.org/isc/datasheet/52191 (dostopano: marec 2022)

Data Sheets on Quarantine Pests – Strawberry Crinkle Cytorhabdovirus. CABI and EPPO for the EU under contract 90/399003

Stran je v izdelavi.

Stran je v izdelavi.