Virus nekrotične obročkaste pegavosti breskve

Kazalo: Virus nekrotične obročkaste pegavosti breskve

Prunus necrotic ringspot virus – PNRSV

Aljoša Beber, marec 2021

Povzročitelj in njegova razširjenost

PNRSV se pogosto pojavlja na rastlinskih vrstah iz rodu Prunus, na katerih povzroča tudi največjo gospodarsko škodo. Pojavlja se še na jablani, murvi, vrtnicah in hmelju. Na vrtnicah je eden izmed virusov, ki povzroča bolezen RMD (rose mosaic disease).

PNRSV je bil prvič opisan leta 1941 na breskvi, ki je kazala značilne simptome obročkaste pegavosti. Danes je virus razširjen po vsem svetu in spada znotraj družine Bromoviridae v rod Ilarvirus. Z njim je okužen velik del koščičastih sadnih vrst; v posameznih mediteranskih državah  je stopnja okuženosti z virusom PNRSV zelo visoka.

Organizem je uvrščen na seznam nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov (NNŠO; Izvedbena uredba Komisije EU 2019/2072, priloga IV), za katere veljajo posebne fitosanitarne zahteve (ničelna toleranca). Predpisani ukrepi za doseganje določene tolerance so na spletni strani UVHVVR, na storitvi “Prijava na preverjanje znanja s področja zdravja rastlin« (https://www.gov.si/zbirke/storitve/prijava-na-preverjanje-znanja-s-podrocja-zdravja-rastlin/).

Preglednica: Seznam NNŠO in zadevnih gostiteljskih rastlin

Bolezenska znamenja

Razvoj bolezenskih znamenj je odvisen od rastlinske vrste, sorte, klimatskih razmer in različka virusa. Znaki okužbe so vidni že v prvem letu po okužbi, lahko pa je virus več let v latentni obliki. Tipična bolezenska znamenja na listih so klorotična obročkasta pegavost in mozaik. Klorotični vzorci se lahko sčasoma razvijejo v nekroze, kar daje listom prestreljen videz. Virus vpliva na zakasnelo zorenje plodov češenj, listi so lahko manjše velikosti. Na listih murve in vrtnic se razvijejo rumeni progasti vzorci, na plodovih marelic pa je možen pojav razbarvanih obročkastih vzorcev. Pri sočasni okužbi z virusom PDV (Prune dwarf virus) se bolezenska znamenja pojavljajo izraziteje. Na breskvah se lahko pojavi pritlikavost, ki se močneje izraža v primeru hladnejše pomladi.

Slika 1: Obročkaste pege na listih češnje (avtor slike: Darko Jevremović, Institut za voćarstvo Čačak; objavljeno z dovoljenjem avtorja)

Slika 2: Bolezensko znamenje na listu murve (foto: arhiv KIS)

Slika 3: Bolezenska znamenja na listih vrtnice okužene z virusom PNRSV (foto: Arhiv KIS)

Način prenosa

Virus PNRSV se prenaša s semenom in pelodom. Vegetativno razmnoževanje rastlin je najpomembnejši način širjenja virusa na daljše razdalje.

Varstvo

Zagotavljanje zdravega sadilnega materiala je najuspešnejši način preprečitve širjenja virusa in okužb. V primeru, da prepoznamo okuženo rastlino v nasadu, jo je priporočeno odstraniti in uničiti.

Viri

CABI: https://www.cabi.org/isc/datasheet/42402 (dostopano: marec, 2021)

ICTV: http://www.ictvonline.org/virustaxonomy.asp (natisnjeno: 7. 3. 2021)

Crosslin J.M., Hammond R.W. 1992. Detection of prunus necrotic ringspot virus serotypes in herbaceous and Prunus hosts with complementary RNA probe.: Plant disease 76 (11): 1132-1136

Dey K.K., Velez-Climent M., Soria P., Hart S. 2020. First report of prunus necrotic ringspot virus infecting red mulberry (Morus rubra) in the U.S.A. Plant disease 104 (5)

Greber R.S., Klose M.J., Milne J.R., Teakle D.S. 1991. Transmission of prunus necrotic ringspot virus using plum pollen thrips. Annals of applied biology 118 (3): 589-593

Graber R.S., Teakle D.S. 1992. Thrips-facilitated transmission of prune dwarf and prunus necrotit ringspot virus from vherry pollen to cucumber. Plant disease 76 (10): 1039-1041

Hammond R.W. 2011. Prunus necrotic ringspot virus. V: Virus and virus-like diseases of pome and stone fruits. Hadidi A., Barba M., Candresse T., Jelkmann W. (ur.). St. Paul, American Phytopathological Society: 207-213

Modarresi Chahardehi A., Rakhshandehroo F., Mozafari J., Mousavi L. 2016. Efficiency of a chemo-thermotherapy technique for eliminating Arabis mosaic virus (ArMV) and Prunus necrotic ringspot virus (PNRSV) from in vitro rose plantlets. Journal of crop porotection 5 (4): 497-506

Moury B., Cardin L., Onesto J.P., Candresse T., Poupet A. 2001. Survey of prunus necrotic ringspot virus in rose and its variability in rose and Prunus spp. Phytopathology 91 (1): 84-91

Pallas V., Aparicio F., Herranz M.C., Amari K., Sanchez-Pina M.A.,Myrta A., Sanchez-Navarro J.A. 2012. Ilarviruses of Prunus spp.: A continued concern for fruit trees. Phytopathology 102 (12): 1108-1120

Skelton A., Fowkes., Adams I., Buxton-Kirk A., Harju V., Forde S., Ward R., Kelly M., Barber P., Fox A. 2018. First report od prunus necrotic ringspot virus and mulberry cryptic virus 1 in mulberry (Morus alba) in the United Kingdom. New disease reports 37 (23):

Thomas B.J. 1982. The effect of prunus necrotic rngspot virus in field-grown roses. Annals of applied biology 100 (1): 129-134