Virus nekroze črnega malinjaka

Black raspberry necrosis virus – BRNV

Barbara Grubar; september 2021

Povzročitelj

Virus nekroze črnega malinjaka (BRNV) spada v rod Sadwavirus, družino Secoviridae.

Je eden od povzročiteljev bolezni mozaika malin.

Organizem je uvrščen na seznam nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov (NNŠO; Izvedbena uredba Komisije EU 2019/2072, priloga IV), za katere veljajo posebne fitosanitarne zahteve (ničelna toleranca). Predpisani ukrepi za doseganje določene tolerance so na spletni strani UVHVVR, na storitvi “Prijava na preverjanje znanja s področja zdravja rastlin« (https://www.gov.si/zbirke/storitve/prijava-na-preverjanje-znanja-s-podrocja-zdravja-rastlin/).

Preglednica: Seznam NNŠO in zadevnih gostiteljskih rastlin

Gostiteljske rastline

Naravni gostitelji BRNV so divje in gojene vrste iz rodu Rubus.

Bolezenska znamenja

BRNV se pogosto pojavi v mešani okužbi z virusom rumene mrežavosti robide (Rubus yellow net virus-RYNV) in virusom lisavosti listov malinjaka (Raspberry leaf mottle virus- RLMV), ki so najpogostejši virusi v rastlinah, ki jih prizadene mozaik malin.

Virus povzroča klorozo listov, madeže in luščenje poganjkov.

Na občutljivejših kultivarjih je lahko v prvih letih po okužbi z virusom BRNV  do 30% zmanjšan donos pridelka. Občutljive sorte naredijo krajše in tanjše poganjke ter obrodijo manjše plodove.

Slika 1: Virus nekroze črnih malin (simptomi mešane okužbe) (foto: Stephen Ausmus; https://www.ars.usda.gov/oc/images/photos/jan08/d993-2/)

Način prenosa

Virus nekroze črnega malinjaka (BRNV) se prenaša z listnimi ušmi iz rodu Amphorophora. Te uši se prehranjujejo, ko sesajo okužen rastlinski sok in s tem prenašajo virus po nasadu.

Virus se lahko prenaša tudi z vegetativnim razmnoževanjem.

Slika 2: Amphorophora idaei, listna uš, ki se hrani izključno na malinah in pri tem širi virus (foto: https://influentialpoints.com/Gallery/Amphorophora_idaei_Large_raspberry_aphid.htm)

Varstvo

Varstvo

  • Saditev brezvirusnega materiala.
  • Spremljamo pojav uši in jih, v kolikor je mogoče zatiramo (sredstva na osnovi entomopatogene glive Bauveria bassiana in olje navadne ogrščice).
  • Ob in po rezi malin je priporočljivo uporabljati razkuženo orodje, še posebej v nasadih, kjer sumimo na okužbo z virusom.
  • Odstranimo rastline, ki kažejo simptome okužbe ali pa so bile na molekularnih analizah potrjene kot pozitivne na virus BRNV.

Viri

JEVREMOVIĆ  D., LEPOSAVIĆ A., PAVNOVIĆ  S.A. 2020. Molecular and biological characterization pf black raspberry necrosis virus on red raspberry in Serbia.

MARTIN R.R., MACFARLANE  S., SABANADZOVIĆ S.,QUITO D., POUDEL B., TZANETAKIS I.E.; Virus and Virus Diseases of Rubus.; Plant Disease/vol.97 No.2., str 168-180.