Virus obročkaste pegavosti malinjaka

Kazalo: Virus obročkaste pegavosti malinjaka

Raspberry ringspot virus – RpRSV

Aljoša Beber, januar 2022

Uvod

Virus obročkaste pegavosti malinjaka je bil prvič odkrit na Škotskem na malini v 50-ih letih. Okužuje maline, robide, jagode, kosmulje, trto, češnje in še nekatere druge rastlinske vrste. Največ škode povzroča na malinah, jagodah in češnji. Virus spada v družino Secoviridae in rod Nepovirus.

Organizem je uvrščen na seznam nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov (NNŠO; Izvedbena uredba Komisije EU 2019/2072, priloga IV), za katere veljajo posebne fitosanitarne zahteve (ničelna toleranca). Predpisani ukrepi za doseganje določene tolerance so na spletni strani UVHVVR, na storitvi “Prijava na preverjanje znanja s področja zdravja rastlin« (https://www.gov.si/zbirke/storitve/prijava-na-preverjanje-znanja-s-podrocja-zdravja-rastlin/).

Stran je v izdelavi.

Preglednica: Seznam NNŠO in zadevnih gostiteljskih rastlin

Razširjenost

Virus so po odkritju na Škotskem detektirali še v drugih evropskih državah, prisoten je tudi v Turčiji, Kazahstanu in nekaterih delih Rusije.

Bolezenska znamenja

Na občutljivih sortah malin spomladi opazimo zvijanje listov, poganjki odmirajo od vrha navzdol in so zakrneli. Čez zimo lahko posamezni poganjki odmrejo, v najslabšem primeru propade celoten grm. Grmi manj občutljivih sort ne odmirajo, se pa na listih razvije značilna zeleno rumena obročkasta pegavost, ki lahko v poletnem času izgine in se ponovno pojavi kasneje v letu. Na listih jagodnjaka se razvijejo klorotične in nekrotične pege, ki se pojavljajo izrazitejše v hladnejšem in mokrem vremenu. Jagodnjaki so zakrneli in lahko propadejo. Listi okuženih češenj so manjši in ožji, z grobimi zarezami in različnimi izrastki. RpRSV lahko na trti povzroča podobna bolezenska znamenja kot virus GFLV, ki prav tako spada v rod Nepovirus.

Slika 1: bolezenska znamenja na listih maline sorte Malling Jewel (foto: SCRI-Dundee, Scottish Crop Research Institute, Bugwood.org)

Načini prenosa

Virus se na krajše razdalje prenaša z vsaj dvema vrstama talnih ogorčic iz rodu Longidorum. Samo ogorčice se razširjajo razmeroma počasi, lahko pa jih hitreje raznesemo pri mehanski obdelavi in s prenosom zemlje znotraj nasada. Na daljše razdalje se virus prenaša z okuženim razmnoževalnim in sadilnim materialom ter s semenom, ki ga lahko raznašajo ptice in veter.

Varstvo

Uporaba zdravega in certificiranega sadilnega materiala je najpomembnejši način varstva in omejitve širjenja virusa. Pri malinah lahko izbiramo med tolerantnejšimi sortami. V primeru, da odkrijemo okužbo v nasadu, je takšno rastlino priporočljivo odstraniti in uničiti.

Viri

https://gd.eppo.int/taxon/RPRSV0 (dostopnao dne: 25. 1. 2022)

MacFarlane S. A., Martin R. R. 2017. Nematode-Transmitted Viruses. V: Compendium of Raspberry and Blackberry Diseases and Pests. Martin R. R., Ellis M. A., Williamson B., Williams R. N. (ur.). The American Phytopathological Society. St. Paul, Minnesota: 81-84

Martin R. R., MacFarlane S., Sabanadzovic S., Quito D., Poudel B., Tzanetakis I. 2013. Viruses and virus diseases of Rubus. Plant disease 97 (2): 168-182

Wetzel T., Krezal G. 2007. Molecular biology