Virus obročkaste pegavosti papaje

Papaya ringspot virus – PRSV

Aljoša Beber, oktober 2021

Povzročitelj in njegova razširjenost

Virus obročkaste pegavosti papaje bil na papaji odkrit okrog leta 1940 na Havajih, kjer je v kratkem času skoraj popolnoma uničil pridelavo tega eksotičnega sadeža. Virus je razširjen predvsem v tropskih in subtropskih predelih, kjer se prideluje papaja. V zmerno toplem pasu se pojavlja tam, kjer se pridelujejo vrste iz družine bučevk (lat. Cucurbitaceae). Pomembnejše gostiteljske rastline iz te družine so kumara, bučke, buče, melona in lubenica. Na občutljivih sortah lahko virus povzroča precejšnje težave pri pridelavi.

Virus spada v družino Potyviridae in rod Potyvirus. V Evropi je bil virus do sedaj odkrit v Španiji, Italiji, Nemčiji, Franciji, Poljski, na Finskem in na Cipru. V Sloveniji ga do sedaj še nismo odkrili.

Zaradi tega, ker v Sloveniji ne pridelujemo papaje, bomo v nadaljevanju obravnavali virus PRSV samo v povezavi z bučevkami.

Bolezenska znamenja

Tipična bolezenska znamenja so mozaik na listih in trakavost listov. Ta se močno izražajo na občutljivih sortah gostiteljskih rastlin. Če pride do okužbe v zgodnji fazi rasti rastline, te ne tvorijo plodov. Kasnejša okužba ne prepreči tvorbe plodov, imajo pa plodovi deformirano obliko ter spremenjeno barvo.

Slika 1: Močan mozaik na listih bučke (foto: Dr Parthasarathy Seethapathy, Amrita School of Agricultural Sciences, Amrita Vishwa Vidyapeetham, Bugwood.org)

Slika 2: Deformirani plodovi bučk so posledica okužbe rastline v kasnejši fazi rasti (foto: Mary Ann Hansen, Virginia Polytechnic Institute and State University, Bugwood.org)

Slika 3: Spremenjena oblika plodu buče okužene z virusom PRSV (foto: Mary Ann Hansen, Virginia Polytechnic Institute and State University, Bugwood.org)

Način prenosa

Ta virus se lahko ob ustreznih pogojih precej hitro širi, saj ga prenaša več vrst listnih uši. Listne uši sicer prenašajo večino virusov iz rodu Potyvirus. Prenos virusa je možen tudi z mehansko inokulacijo.

Varstvo

Najboljši način varstva je z izbiro odpornih in tolerantnih sort. Večina novih sort je odporna proti več virusom iz družine Potyvirus hkrati. V primeru, da odkrijemo okužbo pri kateri izmed rastlin, je priporočljivo takšno rastlino odstraniti in uničiti. Uporaba fitofarmacevtskih sredstev ob pojavu listnih uši na gostiteljskih rastlinah ni učinkovita pri preprečevanju širjenja virusa.

Viri

CABI: https://www.cabi.org/isc/datasheet/45962 (dosotpano: oktober, 2021)

ICTV: http://www.ictvonline.org/virustaxonomy.asp (natisnjeno: 8. 10. 2021)

Gonsalves D., Tripathi S., Carr J. B., Suzuki J. Y. 2010. Papaya ringspot virus. The plant health instructor https://www.apsnet.org/edcenter/disandpath/viral/pdlessons/Pages/PapayaRingspotvirus.aspx

Hasiów-Jaroszewska B., Borodynko N., Rymelska N., Pospieszny H. 2010. First report of papaya ringspot virus infecting zucchini plants in Poland. American phytopathological society, 94 (5)

Olarte Castillo X.A., Fermin G., Tabima J., Rojas Y., Tennant P.F., Fuchs M., Sierra R., Bernal A.J., Restrepo S. 2011. Phylogeography and molecular epidemiology of papaya ringspot virus. Virus research, 159 (2): 132 – 140