Virus rdeče obročkaste pegavosti borovnice

Kazalo: Virus rdeče obročkaste pegavosti borovnice

 Blueberry red ringspot virus

Novljan Matic in David Snoj; september 2016, posodobljeno januar 2023

Uvod

Bolezenska znamenja Blueberry Red Ringspot virusa (RRSV) so bila prvič opisana v ZDA leta 1950. Zanimivo je, da se virus ponekod širi znotraj nasadov, vendar le na sosednje rastline, med tem ko se nekaterih obomočjih virus sploh ne širi. Širjenje virus gre verjetno pripisati prisotnosti naravnega prenašalca, ki je odsoten na območjih kjer širjenja niso opazili. O dejanski gospodarski škodi je težko govoriti. Glede na raziskave, prisotnost virusa ne vpliva na bistveno na količino in kvaliteto pridelka. Vprašanje pa je, kakšna je dejanska gospodarska škoda zaradi nenavadno obarvanih plodov, ki jih je težko prodati.

Organizem je uvrščen na seznam nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov (NNŠO; Izvedbena uredba Komisije EU 2019/2072, priloga IV), za katere veljajo posebne fitosanitarne zahteve (ničelna toleranca). Predpisani ukrepi za doseganje določene tolerance so na spletni strani UVHVVR, na storitvi “Prijava na preverjanje znanja s področja zdravja rastlin«. (https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/uprava-za-varno-hrano-veterinarstvo-in-varstvo-rastlin/storitve-uprave-za-varno-hrano-veterinarstvo-in-varstvo-rastlin/).

Preglednica: Seznam NNŠO in zadevnih gostiteljskih rastlin

Bolezenska znamenja

Med sortami so velike razlike v občutljivosti na virus. Sorte ‘Blueray’, ‘Bluetta’, ‘Burlington’, ‘Cabot’, ‘Coville’, ‘Darrow’, ‘Earliblie’ in ‘Rubel’ zelo občutljive in imajo ob okužbi močno izražena bolezenska znamenja. Sorti ‘Jersey’ ‘Bluecrop’ kažeta odpornost. Kot že prevod imena pove, prepoznamo okužbo z virusom RRSV po značilnih 3 do 5 mm velikih okroglih, rdečih krogih z zeleno sredino, kateri se pojavijo na zgornji strani listov, sredi in konec poletja. Mladi listi so ponavadi brez simptomov. Rdeči krogi se tekom rastne dobe združujejo v večje pege. Podobni so tistim, ki jih povzroča pepelasta plesen, a se v primeru pepelaste bolezni pojavijo tudi na spodnji strani listov. Na nedozorelem lesu se prav tako pojavijo rdeči ali rjavi krogci. Virus se izrazi tudi na zorečih plodovih, na katerih so opazni bledo-obarvani krogi, ki se tekom zorenja barvajo v različne odtenke roza in vijolične barve. Na posameznh sortah je lahko pristona tudi deformacija jagod. Bolezenska znamenja na zelenih delih rastlin se najmočneje razvijejo proti koncu poletja in so najbolj opazna v jeseni.

Slika 1: Znamenja na enoletnem lesu (foto: arhiv KIS)

Slika 2: Znamenja na plodovih (foto: arhiv KIS)

Razvoj in širjenje bolezni

Način širjenja virusa ni znan. Kot najverjetnješi prenašalec virusa, ki širi okužbe znotraj nasadov, se omenja rod kaparjev Dysmicoccus. Na nova območja se virus širi z z okuženimi sadilnim materialom. Borovnice razmnožujemo vegetativno, s potaknjenci ali s cepljenjem, tako se virus širir iz okuženih matičnih rastlin na nove sadike.

Najnatančnejša metoda detekcije virusa je genska analiza, v praksi pa zadošča vizualno opazovanje grmov v nasadu. V primeru, da izbiramo rastline za razmnoževanje, pa je na te potrebno cepiti na zelo občutljive sorte, kot so ‘Blueray’, ‘Burlington’, ‘Cabot’ ali ‘Darrow’. Simptomi se lahko pokažejo že v treh mesecih, a v praksi je potrebno še daljše opazovanje.

Slika 3: Znamenja na listih se pojavljajo le na zgornji strani (foto: arhiv KIS)

Varstvo

Proti virusnim obolenjem v rastlinski pridelavi ni učinkovitih, kurativnih metod varstva rastlin. Pri virusnih boleznih so na voljo le preventivni agrotehnološki ukrepi s katerimi preprečujem in omejujemo bolezni. Najpomembnjše je izbira certificiranega, brezvirusnega sadilnega materiala. V nasadih, kjer je virus že prisoten, je priporočljivo odstranjevanje obolelih grmov, da preprečimo možnost nadaljnjega širjenja bolezni. Prav tako je smiselno redno zatiranje kaparjev, ki veljajo za potencialnega prenašalaca virusa.

Uporabljeni viri

Compendium of blueberry and cranberry disease. second edition. 1995. The American Phytopathological Society, St. Paul, Minnesota: 87 str.

Compendium of blueberry and cranberry,and lingoberry disease and pestes. Ssecond edition. 2017. The American Phytopathological Society, St. Paul, Minnesota: 68 str.Converse R. H. 1987. Virus diseases of  small fruits. Corvallis, Oregon. 277 str.

Cline B. 2008. Scouting your fields for blueberry red ringspot virus. 26.2.2008
https://smallfruits.org/files/2019/06/pest-BRRVscoutingguide26feb08.pdf (januar 2023)

Virus and viruslike disease of blueberries. 2008. Michigan state university. December 2008
http://msue.anr.msu.edu/uploads/files/e3048.pdf (januar 2023)

Williford L. A., Savelle A. T., Scherm H., 2015. Effects of Blueberry red ringspot virus on Yield and Fruit. Maturation in Southern Highbush Blueberry, 2015. The American Phytopathological Society (APS), Minnesota. USA.