Virus rdeče obročkaste pegavosti borovnice

 (Blueberry red ringspot virus)

Novljan Matic; september 2016

Bolezenska znamenja virusa rdeče obročkaste pegavosti borovnice (Blueberry Red Ringspot virus –  BRRSV) so bila prvič opisana v ZDA leta 1950. Virus se ponekod širi znotraj nasada, vendar le na sosednje rastline, medtem ko se v določenih nasadih sploh ne širi. Podatki o dejanski gospodarski škodi še niso znani.

Organizem je uvrščen na seznam nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov (NNŠO; Izvedbena uredba Komisije EU 2019/2072, priloga IV), za katere veljajo posebne fitosanitarne zahteve (ničelna toleranca). Predpisani ukrepi za doseganje določene tolerance so na spletni strani UVHVVR, na storitvi “Prijava na preverjanje znanja s področja zdravja rastlin«. (https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/uprava-za-varno-hrano-veterinarstvo-in-varstvo-rastlin/storitve-uprave-za-varno-hrano-veterinarstvo-in-varstvo-rastlin/).

Preglednica: Seznam NNŠO in zadevnih gostiteljskih rastlin

VIRUS RDEČE OBROČKASTE PEGAVOSTI BOROVNICE

Med sortami so velike razlike v občutljivosti na virus. Sorte ‘Blueray’, ‘Bluetta’, ‘Burlington’, ‘Cabot’, ‘Coville’, ‘Darrow’, ‘Earliblue’ in ‘Rubel’ so zelo občutljive in imajo ob okužbi močno izražena bolezenska znamenja. Sorti ‘Jersey’ in ‘Bluecrop’ kažeta odpornost. Kot že prevod imena pove, prepoznamo okužbo z BRRSV po značilnih 3 do 5 mm velikih okroglih rdečih obročkih z zeleno sredino, ki se značilno pojavljajo na zgornji strani listov. Znamenja so podobni tistim, ki jih povzroča pepelasta plesen, a so v primeru pepelaste bolezni znamenja vidna tudi na spodnji strani listov. Bolezenska znamenja, podobna tistim na listih, se lahko pojavijo tudi na poganjkih in plodovih. Bolezenska znamenja so najbolj opazna konec poletja in jeseni, lahko se pojavijo le na posameznih poganjkih.

Slika 1: Znamenja na enoletnem lesu (foto: arhiv KIS)

RRSV 01

Slika 2: Znamenja na plodovih (foto: arhiv KIS)

RRSV 02

Način širjenja virusa ni znan, a se kot najverjetnejši prenašalec virusa omenjajo kaparji iz rodu Dysmicoccus. Najpomembnejši način širjenja virusa je s sajenjem okuženih sadik, saj se virus širi z vegetativnim razmnoževanjem borovnic s potaknjenci ali s cepljenjem.

Virus na občutljivih sortah borovnic povzroča značilna bolezenska znamenja, zato te rastline v nasadu lahko najdemo z opazovanjem grmov v nasadu. Virus pa v laboratoriju lahko detektiramo z uporabo specifičnih detekcijskih metod.

Slika 3: Znamenja na listih se pojavljajo le na zgornji strani (foto: arhiv KIS)

RRSV 03

Za virusne bolezni nimamo na voljo učinkovitih metod obvladovanja, za obvladovanje teh bolezni je izjemno pomembna preventiva. Največ kar lahko storimo je zasnova sadovnjaka s certificiranimi, zdravimi sadikami in v primeru, da kasneje opazimo bolezenska znamenja na grmih v nasadu, odstranjevanje in uničevanje (sežiganje) takšnih grmov, da preprečimo nadaljnje širjenje virusa.

Compendium of blueberry and cranberry disease. second edition. 1995. The American Phytopathological Society, St. Paul, Minnesota: 87 str.

Converse R. H. 1987. Virus diseases of small fruits. Corvallis, Oregon. 277 str.

Cline B. 2008. Scouting your fields for blueberry red ringspot virus. 26.2.2008
http://www.smallfruits.org/blueberries/pestinformation/2008/BRRVscoutingguide26feb08.pdf (september 2016)

Virus and viruslike disease of blueberries. 2008. Michigan state university. December 2008
http://msue.anr.msu.edu/uploads/files/e3048.pdf (september 2016)