Virus rdeče packavosti vinske trte

Grapevine red blotch virus– GRBV

Irena Mavrič Pleško, november 2018

Uvod

Virus rdeče packavosti vinske trte (GRBV) je povzročitelj bolezni z enakim imenom, ki je razširjena na vinski trti v Severni Ameriki. Prvič so virus opisali leta 2008 v Kaliforniji na sorti Cabernet Sauvignon. Bolezenska znamenja so podobna kot pri bolezni zvijanja listov vinske trte, ki je razširjena tudi pri nas, bolezen pa vpliva med drugim tudi na pridelek. Domnevajo, da je virus v ZDA prisoten že več desetletij, saj so okužbo potrdili tudi v herbarijskem vzorcu iz leta 1940.

.

Povzročitelj

virus packavosti vinske trte (Grapevine red blotch virus – GRBV), rod Grablovirus, družina Geminiviridae

Bolezenska znamenja

Bolezenska znamenja se v Severni Ameriki pojavljajo konec avgusta in v septembru, tako na mladih, kot tudi na starejših  trtah (5 do 20 let). Simptomi so najbolj očitni na rdečih sortah. Na bazalnih delih poganjkov se na listih pojavljajo rdeče packe, ki so lahko prisotne med sekundarnimi in terciarnimi žilami, ali pa se od listnih robov širijo proti sredini, pri tem pa so rdeče tudi žile, ki pri bolezni zvijanja listov vinske trte večinoma ostanejo zelene. Pri bolezni packavosti vinske trte se listni robovi ne zvijajo navzdol za razliko od bolezni zvijanja listov vinske trte, kjer je zvijanje zelo močno. Povzročitelji obeh bolezni se lahko nahajajo tudi sočasno v mešanih okužbah. Na belih sortah so simptomi manj izraziti in se običajno kažejo kot kloroze, ki kasneje v rastni sezoni lahko postanejo nekrotične. Nekatere bele sorte, npr. Sauvignon blanc, so lahko tudi brez simptomov.

Okužba po znanih podatkih ne vpliva občutno na količino pridelka, vpliva pa na njegovo kakovost. Sladkorne stopnje pri grozdju iz okuženih trt so nižje za do 5 Brix-ov, kar vpliva na dozorevanje grozdja in posledično kasnejšo trgatev.

Bolezenska znamenja okužbe z GRBV na sorti Cabernet franc in na sorti Modri pinot (spodaj) (foto: Marc Fuchs)

Slika 3: Bolezenska znamenja okužbe z GRBV na sorti Chardonnay (foto: Marc Fuchs)

Razširjenost

Virus je razširjen v Severni Ameriki, leta 2016 pa so o okužbi poročali tudi iz Koreje. Drugod po svetu prisotnost oziroma razširjenost virusa ni znana.

Načini prenosa

Najpomembnejši način širjenja virusa pri vinski trti je z okuženim razmnoževalnim materialom, saj se virus zelo učinkovito prenaša s cepljenjem. Kot potencialnega prenašalca so v ZDA identificirali škržatka Erythroneura ziczac (Virginia creeper leafhopper), ki uspešno prenaša virus v rastlinjaku, kot prenašalca pa so identificirali vrsto Spissistilus festinus/Stictocephala festina.

Varstvo

Podobno kot pri ostalih virusnih boleznih, je varstvo pred okužbo z GRBV izključno preventiva. Za zasaditev novih vinogradov in nadomestilo propadlih  trsov v obstoječih vinogradih je nujno sajenje zdravih cepljenk.

V Sloveniji in v Evropi virus še ni prisoten, zato je verjetnost za okužbo minimalna. Za potrditev okužbe z GRBV je nujno laboratorijsko testiranje.

Uporabljeni viri

Cieniewicz E., Fuchs M. 2014. Grapevine Red Blotch Disease. Cornell University and New York State IPM Program; www.nysipm.cornell.edu/factsheets/grapes/diseases/gv_red_blotch.pdf.

Sudarshana M.R., Perry K.L., Fuchs M. 2015. Grapevine red blotch-associated virus, an emerging threat to the grapevine industry. Phytopathology 105, 1026-1032.