Virus trakavosti listov borovnice

Kazalo: Virus trakavosti listov borovnice

Blueberry shoestring virus – BSSV

Aljoša Beber, maj 2022

Uvod

BSSV je bil leta 1957 odkrit v zvezni državi New Jersey v ZDA. Okužuje ameriške borovnice, na katerih lahko povzroči precejšnjo ekonomsko škodo. Virus spada v rod Sobemovirus.

Organizem je uvrščen na seznam nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov (NNŠO; Izvedbena uredba Komisije EU 2019/2072, priloga IV), za katere veljajo posebne fitosanitarne zahteve (ničelna toleranca). Predpisani ukrepi za doseganje določene tolerance so na spletni strani UVHVVR, na storitvi “Prijava na preverjanje znanja s področja zdravja rastlin« (https://www.gov.si/zbirke/storitve/prijava-na-preverjanje-znanja-s-podrocja-zdravja-rastlin/).

Razširjenost

Danes je prisoten v nekaterih zveznih državah v ZDA in Kanadi, leta 2011 pa so prisotnost virusa potrdili tudi na Poljskem.

Bolezenska znamenja

Bolezenska znamenja se razvijejo šele 4 leta po okužbi, pred tem je virus v latentni obliki. Stebla enoletnih ali novih poganjkov se obarvajo rdeče, vendar ne po celotni dolžini. Pogosteje so obarvajo stebla, ki so bolj izpostavljena soncu. V času cvetenja se lahko cvetovi obarvajo roza ali rdeče, na venčnih listih se lahko pojavijo proge. Listi se obarvajo rdeče in se zvijajo vzdolž glavne žile.  Spominjajo na trakove, od koder je virus dobil ime. Na listih se lahko razvije mozaik v obliki hrastovega lista. Okužene rastline dajejo manj pridelka, plodovi pa se med zorenjem ne obarvajo modro. Večletna okužba oslabi rastlino, ki lahko z leti zaostaja v rasti v primerjavi z zdravimi rastlinami.

Slika 1: Rdečenje in zvijanje listov vzdolž glavne listne žile (avtor slike: M. Longstroth, LSU; objavljeno z dovoljenjem avtorja)

Slika 2: Rdeče obarvani cvetovi so eden izmed prepoznavnih bolezenskih znamenj (avtor: M. Longstroth, LSU; objavljeno z dovoljenjem avtorja)

Načini prenosa

Virus v naravi prenaša listna uš Illinoia pepperi, ki prezimi na borovnicah, virus pa je zmožna prenašati od spomladi pa vse do jeseni, ko začne odpadati listje. Zaenkrat še ni prisotna v Evropi. Virus se na daljše razdalje prenaša z vegetativnim razmnoževanjem.

Varstvo

Uporaba zdravega in certificiranega sadilnega materiala je najpomembnejša oblika varstva in omejitve širjenja virusa. V primeru, da odkrijemo okužbo v nasadu, je okuženo rastlino priporočljivo odstraniti in uničiti. Odpornih sort je malo, za najbolj odporno se je izkazala Bluecrop.

Viri

Polashock J. J., hillman B. I. 2017. Scorch. V: Polashock J. J., Caruso F. L., Averill A. L., Schilder A. C., (ur.) Compendium of blueberry, cranberry and lingonberry diseases and pests. The American phytopathological society, St. Paul, Minnesota: 70-72

Isacs R., Schilder A., Miles T., Longstroth M. 2008. Blueberry aphid and blueberry shoestring virus. Michigan state university, Extension bulletin E-3050

Martin R. R., Polashock J. J., Tzanetakis I. E. 2012. New and Emerging Viruses of Blueberry and Cranberry. Viruses, 4 (11): 2831-2852

Paduch-Cichal E., Kalinowska E., Chodorska M., Sala-Rejczak K., Nowak B. 2011. Detection and identification of viruses of highbush blueberry and cranberry using serological ELISA test and PCR. Acta scientiarum Polonorum. Hortorum cultus = Ogrodnictwo, 10 (4): 201-215