Virus zvijanja listov krompirja

(Potato leafroll virus – PLRV)

Irena Mavrič Pleško in Peter Dolničar; november 2017

Uvod

Virus zvijanja listov krompirja (PLRV) je eden najpomembnejših virusov, ki okužujejo krompir, saj vpliva na velikost in število gomoljev in s tem občutno znižuje pridelek (tudi do 70 %). Okužuje predvsem gojene in divje rastline iz družine razhudnikovk, v Evropi okužuje predvsem krompir.

Povzročitelj

virus zvijanja listov krompirja (Potato leafroll virus – PLRV), rod Polerovirus, družina Luteoviridae

Bolezenska znamenja

Na krompirju razlikujemo primarna bolezenska znamenja, ki so posledica okužbe v tem letu ter sekundarna bolezenska znamenja, ki so posledica okužbe iz preteklega leta, rastlina pa je zrasla iz okuženega semenskega gomolja.Bolezenska znamenja na krompirju so lahko zelo različna in so odvisna od sorte in starosti gostiteljskih rastlin, rastnih pogojev, in od tega ali gre za primarno ali sekundarno okužbo.

Slika 1: Znamenja sekundarne okužbe s PLRV na krompirju (foto: arhiv KIS)

Znamenja primarne okužbe se kažejo kot zvijanje listov navzgor in včasih vijolično obarvanje bazalnega dela mladih listov na vrhu rastline. Če so okužene rastline zelo mlade, so znamenja lahko bolj podobna znamenjem sekundarne okužbe. Pri sekundarni okužbi se zvijajo starejši spodnji listi, ki so na otip krhki, ob pritisku počijo, mlajši listi pa so bolj pokončni in bledi. Celoten izgled rastline je bolj pokončen, podoben stožcu ali majhni smrečici.Pogosto so okužene rastline tudi manjše. Okužba vpliva na pridelek. Gomolji so manjši in jih je manj. Najbolj so prizadete rastline, ki so zrasle iz okuženih gomoljev, sledijo jim rastline s primarno okužbo, ki so bile okužene zelo zgodaj v času rasti, rastline, okužene pozno v rastni dobi pa lahko sploh ne kažejo bolezenskih znamenj. Pri sekundarno okuženih rastlinah so okuženi vsi gomolji, pri primarno okuženih pa je delež okuženih gomoljev odvisen od časa okužbe.

Razširjenost

Virus je razširjen po vsem svetu na področjih, kjer gojijo krompir in druge gostiteljske rastline.

Načini prenosa

Virus v naravi prenašajo listne uši, med katerimi je najpomembnejša in najučinkovitejša siva breskova uš (Myzus persicae). Listne uši virus prenašajo perzistentno, kar pomeni, da potem, ko so enkrat okužene, virus prenašajo celo življenje. Poleg tega je pomemben tudi prenos virusa z okuženimi semenskimi gomolji. Vir okužbe v nasadu so lahko tudi okužene samosevne rastline krompirja, ki so zrasle iz gomoljev, ki so ostali na polju po izkopu prejšnje leto.

Varstvo

Podobno kot pri ostalih virusnih boleznih, je varstvo pred okužbo s PLRV izključno preventiva.

  • Sadimo zdrav sadilni material, torej kupimo semenski krompir, ki je bil uradno certificiran in je opremljen z ustreznim dokazilom.
  • Ker okužene listne uši prenašajo virus do konca življenja, je pomembno njihovo zatiranje. Na ta način lahko učinkovito zmanjšamo širjenje znotraj nasada, medtem ko je učinkovitost bistveno slabša, če v nasad prileti že okužena uš.
  • V semenski proizvodnji je nujno takojšnje odstranjevanje simptomatičnih rastlin, zatiranje listnih uši in pravočasno uničenje krompirjevke.
  • V semenski proizvodnji je za zmanjševanje prenosa virusov pomembna izolacija semenskih nasadov, to je oddaljenost od drugih nesemenskih nasadov krompirja, ki naj bo čim večja.

Uporabljeni viri

Potato leafroll virus (https://potatoes.ahdb.org.uk/media-gallery/detail/13214/2653), november 2017

Potato leafrollvirus in potato crops (https://www.agric.wa.gov.au/print/node/2629), november 2017