Z rumenenjem listov/žil/propadanjem oljke povezani virus

Kazalo: Z rumenenjem listov/žil/propadanjem oljke povezani virus

Olive leaf yellowing associated virus – OLYaV, Olive vein yellowing associated virus – OVYaV, Olive yellow mottling and decline associated virus – OYMDaV

Aljoša Beber, marec 2023

Uvod

Rumenenje listov oljk je bolezen, ki jo povzročajo z rumenenjem listov oljke povezani virus (Olive leaf yellowing associated virus – OLYaV), z rumenenjem žil oljke povezani virus (Olive vein yellowing associated virus – OVYaV) in z rumeno lisavostjo in propadanjem oljke povezani virus (Olive yellow mottling and decline associated virus – OYMDaV). Vsi trije so bili odkriti na oljkah, katerihlisti so rumeneli.

Organizmi so uvrščeni na seznam nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov (NNŠO; Izvedbena uredba Komisije EU 2019/2072, priloga IV), za katere veljajo posebne fitosanitarne zahteve (ničelna toleranca). Predpisani ukrepi za doseganje določene tolerance so na spletni strani UVHVVR, na storitvi “Prijava na preverjanje znanja s področja zdravja rastlin« (https://www.gov.si/zbirke/storitve/prijava-na-preverjanje-znanja-s-podrocja-zdravja-rastlin/).

Preglednica: Seznam NNŠO in zadevnih gostiteljskih rastlin

Razširjenost

OLYaV je v svetu precej razširjen.  Leta 1996 je bil odkrit v Italiji na lokalni sorti, ki je kazala značilne znake bolezni. Od odkritja je bil virus najden v večini mediteranskih držav in v državah Bližnjega vzhoda ter drugod po svetu (ZDA, Čile, Avstralija). Zelo je razširjen v Kaliforniji in v Južni Italiji (Kalabrija in Sicilija). OLYaV je znotraj družine Closteroviridae neuvrščeni virus.

Z rumenenjem žil oljke povezani virus (Olive vein yellowin associated virus) je bil odkrit na neznani sorti oljke v okolici Rima v Italiji. Spada v družino Aplhaflexiviridae in rod Potexvirus. O razširjenosti tega virusa  zaenkrat ni podatka.

OYMaDV (Olive yellow mottling and decline virus) je bil odkrit v Italiji. Virus še ni uvrščen v nobeno izmed družin, za njegovo karakterizacijo so potrebne še dodatne raziskave. Ni izključena tudi  možnost, da gre pri tem virusu pravzaprav za virus OLYaV.

Bolezenska znamenja

Tipičen znak okužbe oljke z enim izmed teh treh virusov je rumenenje listov. Poleg rumenenja listov lahko pride tudi do slabšega nastavka plodov, pojava lisavosti in razvoja nekroz. Drevesa lahko odvržejo precejšnje število listov in postopoma odmirajo. Kljub temu pa je bila večina odkritih okužb na drevesih, ki niso kazala znakov okužbe.

Slika 1: Značilni bolezenski znaki okužbe oljke z virusom OLYaV na sorti ˝Carolea˝ (avtorja fotografije: Francesco Faggioli (CREA-DC) in Giuliana Albanese (University of Reggio Calabria), objavljeno z dovoljenjem avtorjev).

Slika 2: Vatasti zapredki, ki jih povzroča morebitna prenašalka virusa Euphyllura olivina (Costa) (foto: arhiv KIS)

Način prenosa

Vegetativno razmnoževanje je po vsej verjetnosti glavni razlog precejšnje razširjenosti virusa OLYaV. Kot prenašalke virusa se omenjajo neznane vrste kaparjeviz družine Pseudococcidae in oljna bolšica Euphyllura olivina (Costa), pri katerih so potrdili vsebnost virusa. Obe vrsti se hranita s floemom oljke. Za viruse iz družine Closteroviridae je značilno, da se nahajajo v floemu in se prenašajo semiperzistentno. Samega prenosa virusa z morebitnih prenašalk na neokužena, zdrava drevesa oljk v pa do sedaj še niso potrdili. Virus OLYaV se ne prenaša s semenom, poskus okužbe zelnatih rastlin z inokulacijo je bil neuspešen.

Za virusa OVYaV in OYMDaV za enkrat ni znano, ali obstaja prenašalec, najverjetneje pa se prenašata z vegetativnim razmnoževanjem oljke.

Varstvo

Ker se bolezenski znaki pri okužbi pokažejo redkeje, je zelo pomembna uporaba zdravega razmnoževalnega materiala. Virus je mogoče zagotovo detektirati le z uporabo molekularnih metod, saj so bolezenski znaki pogosto neizraženi, serološke metode pa niso dovolj občutljive. Kot uporabna metoda za eliminacijo virusa OLYaV se je izkazala termoterapija v kombinaciji s kulturo meristemov.

Viri

El Beaino T., Sapponari M., Minafra A., Castellano M.A., Savino V., Martelli G.P. 2005. Further characterization of olive leaf yelowing-associated virus. Journal of Plant Pathology 87(3): 223-228.

Essakhi S., Elbeaino T., Digiaro M., Saponari M., Martelli G.P. 2006. Nucleotide sequence variations in the HSP70 gene of olive leaf yellowing-associated virus. Journal of Plant Pathology 88(3): 285-291.

Faggioli F., Feretti L., Alabanese G., Sciarroni R., Pasquini G., umia V., Barba M. 2005, Distribution of olive tree viruses in Italy as revealed by one-step RT-PCR. Journal of Plant Pathology, 87(1): 49-55.

Fontana A., Piscopo A., De Bruno A., Tiberini A. 2019. Impact of olive leaf yellowing associated virus on olive (Olea euopaea L.) oil. European journal of lipid science and technology 121, doi: 10.1002/ejlt.201800472: 4 str.

Martelli G.P. 2013. A brief outline of infectious diseases of olive. Palestine Techical University Research Journal 1(1): 1-9.

A.B Ruiz-García 1 , C. Canales 1, F. Morán 1 , M. Ruiz-Torres 2, M. Herrera-Mármol 2 and A. Olmos. 2021. Characterization of spanish olive virome by high throughput sequencing opens new insights and uncertainties, Viruses 13 (11): 2233

Sabanadzovic S., Abou Ghanem N., La Notte P., Savino V., Scarito G., Martelli G.P. 1999. Partial molecular characterization and RT-PCR detection of a putative closterovirus associated with olive leaf yellowing, Journal of Plant Pathology 81(1): 37-45.