Z združevanjem žil kosmulje povezani virus

Kazalo: Z združevanjem žil kosmulje povezani virus

Gooseberry vein banding associated virus

Nika Krivec, avgust 2022

Uvod

Bolezen združevanja žil kosmulje je bila prvič opisana na Češkem leta 1930. Predvidevajo, da bolezen povzroča »Gooseberry vein banding-associated virus« (GVBaV; z združevanjem žil kosmulje povezani virus), vendar povezava med povzročiteljem in boleznijo še ni nedvoumno vzpostavljena. Omenjeni virus spada v družino Caulimoviridae in rod Badnavirus. V ekonomskem smislu gre za drugi najpomembnejši virus grozdičevja (Ribes sp.) za virusom atavizma črnega grozdičja. Virus GVBaV okužuje rastline, ki rastejejo v zmernih območjih. Iz obolelega grozdičevja so izolirali virusne delce treh različnih morfologij in zaenkrat ni jasno, ali je okužba zgolj z GVBaV enaka okužbi z vsemi tremi delci.

Organizem je uvrščen na seznam nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov (NNŠO; Izvedbena uredba Komisije EU 2019/2072, priloga IV), za katere veljajo posebne fitosanitarne zahteve (ničelna toleranca). Predpisani ukrepi za doseganje določene tolerance so na spletni strani UVHVVR, na storitvi “Prijava na preverjanje znanja s področja zdravja rastlin« (https://www.gov.si/zbirke/storitve/prijava-na-preverjanje-znanja-s-podrocja-zdravja-rastlin/).

Preglednica: Seznam NNŠO in zadevnih gostiteljskih rastlin

Razširjenost

Bolezen združevanja žil kosmulje je razširjena po celem svetu in pogosta v Evropi; različne regije so različno prizadete glede na razširjenost posameznih kultivarjev. Virus je bil pri rdečem ribezu zaznan tudi v Sloveniji, vendar rastlina ni kazala bolezenskih simptomov.

Bolezenska znamenja

Bolezen se pojavlja pri vseh kultivarjih kosmulj, črnega in rdečega ribeza. Simptomi so najbolj očitni pri kosmuljah, manj pri rdečem in črnem ribezu, kjer so neenakomerno razporejeni ali zgolj prehodni. Najočitnejši simptom so svetlo rumena in/ali prosojna območja bodisi ob glavnih, bodisi ob stranskih žilah, lahko pa je prizadet celoten žilni preplet. Pri kosmuljah so prizadeti listi pogosto klorotični in asimetrične oblike. Poganjki z močno izraženimi simptomi na listih imajo upočasnjeno rast, slabši razvoj korenin in so na splošno v slabši kondiciji.

Slika 1: Simptomi obolenja z GVBaV na listu rdečega ribeza (Špak J., Koloniuk I., Tzanetakis I. E. 2021)

Načini prenosa

Povzročitelja semiperzistentno prenašajo listne uši (Aphis grossulariae, Nasonovia ribisnigri, Hyperomyzus spp.), prenos pa je mogoč tudi z vegetativnim razmnoževanjem. Eksperimentalno so pokazali tudi prenos s cepljenjem.

Varstvo

Specifični načini varstva niso opisani; največ bomo naredili z uporabo zdravih sadik, s sajenjem stran od virov okužbe in posredno s kontrolo vektorjev. V primeru zaznane okužbe okužene rastline uničimo.

Viri

Adams A. N., Posnette A. F. 1987. Virus and Viruslike Disease of Gooseberry. V: Virus Diseases of Small Fruits. Converse R. H. (ur.). US Department of Agriculture, Oregon: 129-130

Jones A. T., McGavin W. J., Geering A. D. W., Lockhart B. E. L. 2001. A New Badnavirus in Ribes species, its Detection by PCR, and its Close Association with Gooseberry Vein Banding Disease. Plant Disease, 85:417-422

Jones A. T. 2002. Important Virus Diseases of Ribes, their Diagnosis, Detection and Control. Acta Horticulturae, 585:279-285

Lamovšek J., Mavrič Pleško I., Koron D., Ruiz-García A. B., Viršček Marn M., Olmos A. 2017. The 24th International Conference on Virus and Other Graft Transmissible Diseases of Fruit Crops, Thessaloniki, Greece. Book of abstracts: 109 str.

Špak J., Koloniuk I., Tzanetakis I. E. 2021. Graft-Transmissible Diseases of Ribes – Pathogens, Impact, and Control. Plant Disease 105(2):242-250