Zelenina muha

Euleia heraclei L.

David Snoj; oktober 2021

Zelenina muha (Euleia heraclei L.), poznana tudi pod imenom zeleni listni zavrtač, je škodljivec, ki povzroča škodo na različnih vrstah listne zelenjave iz družine kobulnic (Apiaceae). Škodo povzročajo ličinke, ki se prehranjujejo na listih zelene, peteršilja, luštreka, korenja in pastinaka. Zelenina muha spada v red dvokrilcev (Diptera), natančneje v družino sadnih muh (Tephritidae). Razširjena je po Evropi, ponekod v Aziji, na Bližnjem vzhodu, Severni Afriki in na Japonskem.

Ličinke, ki se izležejo iz jajčec, vrtajo rove in se prehranjujejo z gobastim listnim tkivom. Na mestih, kjer ličinka izje mezofil sprva opazimo delno prozorna, vodena ter mehurjasta območja, ki rjavijo. Po končanem prehranjevanju ličinke ostane le listna povrhnjica. Škodljivec najprej napade zunanje liste. Zaradi rjavenja poškodovana mesta spominjajo na bolezenska znamenja listnih pegavostih, ki so pogoste na kobulnicah. Močno poškodovani listi se kasneje v sezoni sušijo in odmirajo. Ob močnem napadu se posuši in odmre cela rastlina. Še posebno občutljive so sadike in mlade rastline. Zaradi poškodovane listne površine je asimilacija zmanjšana, zato rastline zaostanejo v rasti in zakrnijo. Poškodovani listi zelene imajo grenak okus. Poleg kobulnic, zelenina muha napada tudi nekatere rastline iz družine nebinovk (Asteraceae).

Slika 1: Poškodbe listov, ki jih s prehranjevanjem povzročijo ličinke zelenine muhe na luštreku (foto: arhiv KIS)

Zelenina muha-poškodbe na luštreku

Slika 2: Poškodbe listov, ki jih s prehranjevanjem povzročijo ličinke zelenine muhe na luštreku (foto: arhiv KIS)

Zelenina muha-poškodbe na luštreku (2)

Muha je dolga od 5 do 6 mm. Ima rumeno glavo z zelenimi očmi ter rumenorjavim trupom (poletne generacije) oz. svetleče črnim trupom (zimske generacije). Muho lahko prepoznamo po krilih z značilnim črtastim vzorcem. Jajčeca so majhna, bela in težko vidna s prostim očesom. Ličinke lahko zrastejo do 8 mm in so sprva zelenkaste barve vendar z razvojem pobledijo. Bube so kremne barve in prezimijo v tleh. V aprilu in maju opazimo samce zelenine muhe, ki posedajo na listih. Samice odlagajo jajčeca posamično tik pod listno povrhnjico na spodnjo stran listov. Muha odloži približno od 100 do 150 jajčec. Ličinke se izležejo po 1-2 tednih in se zavrtajo v mezofil lista, kjer se prehranjujejo. Po 3-4 tednih se zabubijo v tleh lahko pa ostanejo v izjedenih rovih v listju. Škodljivec ima pri nas štiri do pet generacij na leto.

Slika 3: Zelenina muha na rumeni lepljivi plošči (foto: arhiv KIS)

Zelenina muha

Spremljanje naleta zelenine muhe je koristno, da pravočasno predvidimo začetek odlaganja jajčec. Pojav muh spremljamo s pomočjo rumenih lepljivi plošč, vendar je določitev vrste nekoliko zahtevnejša. Zanesljiv pokazatelj napada so prve poškodbe na listih ob katerih tudi ukrepamo. Osnovni preventivni ukrep je dovolj širok kolobar, v katerem kobulnice ne smejo biti v zaporedju z nadomestnimi gostiteljskimi rastlinami (nebinovke). Na ta način preprečimo, da bi spomladi izležene muhe nadaljevale razvojni krog.

Nekemično zatiranje

Populacijo muh omejujemo z odstranjevanjem napadenega listja oziroma celih rastlih v primeru, da so le te še mlade in hkrati močneje poškodovane. Na starejših rastlinah se lahko v primeru nastanka večjih poškodb poslužujemo močne rezi (peteršilj, zelena, luštrek), saj se rastline hitro obraščajo. Rastline, očiščene napadenega listja, je priporočljivo prekriti s prekrivko ali proti insektno mrežo, s čemer preprečimo kasnejšim generacijam dostop do gostiteljskih rastlin. Pomembno je zažgati ali trajno uničiti odstranjeno listno maso, da preprečimo nadaljevanje razvoja škodljivca.

Kemično zatiranje

V Sloveniji nimamo registriranih namenskih insekticidov za zatiranje zelenine muhe, zato je ključno dosledno izvajanje ukrepov ne kemičnega zatiranja.

Hill. D.S. 1987. Agricultural Insect Pests of Temperate Regions and Their Control. UK, Cambridge University Press. 672 str.

Ogorelec A., Močnik T., 2015. Muha (listni miner) Philophylla heraclei – Škodljivec na peteršilju, zeleni, luštreku. Oddelek za kmetijsko svetovanje, Kmetijsko gozdraski zavod Ljubljana. (dostopno dne 20.10.2021) https://lj.kgzs.si/Portals/1/2015%20-%20novice/Skodljivec%20na%20petersilju%20in%20zeleni.pdf

Pitkin B., Ellis w., Plant C., Edmunds R., 2019. Euleia heraclei (Linnaeus, 1758)
[Diptera: Tephritidae]. The leaf and steam mines of British flies and other insects.      (dostopno dne 20.10.2021)  http://www.ukflymines.co.uk/Flies/Euleia_heraclei.php

Zelenina muha.2015. Aktualno, bolezni in škodljivci. PVD vrtnarji, GIZ-profesionalna vrtnarska služba. (dostopno dne 20.10.2021 https://pvd.si/zelenina-muha/