Priporočila za obvladovanje marmorirane smrdljivke

Nedavno so izšla Strokovna priporočila za obvladovanje marmorirane smrdljivke v kmetijski pridelavi in Priporočila za obvladovanje marmorirane smrdljivke v urbanem okolju, ki so rezultat CRP projekta V4-2002 z naslovom Obvladovanje marmorirane smrdljivke v Sloveniji. V projektu, ki se je izvajal v obdobju 2020-2023, so raziskovalci iz 6 domačih inštitucij (KGZS – KGZ Nova Gorica, KGZS – KGZ Maribor, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Maribor, Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Kmetijski inštitut Slovenije in UL – Fakulteta za strojništvo).

Dokumenta sta dosegljiva tukaj: