Rjava pegavost česna

(Stemphylium vesicarium (Wallr. (E.G. Simmons 1969)

Matic Novljan; september 2017

Uvod

Povzročitelj rjave pegavosti česna je že dalj časa znana gliva Stemphylium vesicarium, ki okužuje mnoge prostorastoče in kmetijske rastline. Hruška, lucerna, šparglji in čebula so med najpogostejšimi gostitelji. Na večini kmetijskih rastlin ne povzroča večje gospodarske škode in se pogosto pojavlja sekundarno, na že prizadetem tkivu. V zadnjih dveh desetletjih pa so raziskovalci ugotovili, da je gliva povzročiteljica pomembne bolezni na česnu imenovane rjava pegavost česna. Z dodatnimi preiskavami so v Španiji ugotovili, da lahko lahko v ugodnih razmerah povzroča tudi do 30 odstotne izgube pridelka.

Bolezenska znamenja

Zgodnja znamenja okužbe so majhne rumene do peščeno rjave vodene pege, ki se z razvojem bolezni razširijo v podolgovate temno zelene do črne pege,  ki jih prekrivajo trosi glive povzročiteljice . Sčasoma se  pege združijoin lahko prizadanejo cele liste. Bolezenska znamenja so zelo podobna tistim, ki jih povzroča Alternaria porri, zato je zamenjava teh dveh bolezni pogosta.

Slika 1: Znamenja bolezni na listu čebule (foto: Gerald Holmes, California Polytechnic state University at San Luis Obispo, Bugwood.org)

Razvoj bolezni

Bolezen običajno prizadane le liste in se ne širi navzdol v luskoliste čebule. Pege se običajno pojavljajo na strani, s katere pihajo prevladujoči vetrovi. Gliva najpogosteje vstopi v rastlino skozi odmrlo tkivo ali skozi tkivo, prizadeto od drugih bolezni, npr.  čebulne plesni (Peronospora destructor) ali  vijoličaste pegavosti čebulnih listov (Alternaria porri),  skozi poškodoovano  ali  starajoče odmirajoče tkivo. Iz odmirajočega tkiva jo je skoraj vedno mogoče izolirati. Večjo škodo pa gliva povzroča le ob  dalj časa trajajočem toplem vremenu in omočenosti listja.

Slika 2: Znamenja bolezni na listu čebule (foto: Gerald Holmes, California Polytechnic state University at San Luis Obispo, Bugwood.org)

Varstvo

Ukrepi za varstvo pred rjavo pegavostjo česna so sestavljeni iz klasičnih preventivnih ukrepov, ki vključujejo širok kolobar, zaoravanje ostankov in uporaba zdravega semenskega materiala. Ker je za razvoj pomembna dolgotrajna omočenost listja, se izogibamo namakanju z razpršilci in raje namakamo kapljično. Kadar so za razvoj bolezni ugodne vremenske razmere (deževno, hladnejše vreme kateremu sledijo toplejši dnevi) pa lahko za varstvo uporabimo registrirane pripravke. Za varstvo pred rjavo pegavostjo česna je učinkovita tudi večina pripravkov, ki jih sicer v česnu uporabljamo za varstvo pred česnovo rjo.

Uporabljeni viri

Seminis. Onion disease guide. 2012. Seminis Vegetable Seeds inc. Str: 72
https://www.seminis.com/SiteCollectionDocuments/Onion-Disease-Guide.PDF (avgust, 2017)

Compendium of Onion and Garlic Diseases. 1995. The American Phytopathological Society St. Paul, Minnesota: 54 str

Bassalote Ureba J., Prados Ligero A.,  Melero Vara J. 2004.Las Manchas Foliares Del Ajo Causadas Por Stemphylium vesicarium En Andalucia.. Junta de andalucia Sevilla. A.g. Novograf,. 70 Str.

Slika 1:
https://www.forestryimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=1572015

Slika 2:
https://www.insectimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=1570866