Publikacije

E knjige

Pogoste bolezni in škodljivci rastlin (2020) Zdravju in okolju prijazne metode varstva rastlin (2019) Rastlinski virusi in njihovo poimenovanje (2013) Prenosi rastlinskih virusov 1 (2016) Temeljna načela dobre kmetijske prakse varstva rastlin in varne rabe FFS (2013) Raba FFS in preučitev možnosti za njihovo racionalnejšo rabo v Sloveniji (2012) Cistotvorne ogorčice (Nematoda : Heteroderinae)

Publikacije, letaki in predstavitve s področja aplikacije FFS in varnega dela s FFS

Farm navigator AutoSteering System za natančno kmetovanje Pregledi škropilnic v letu 2020 Škropilnica Kverneland iXter A 12 (oktober 2020) Braunovi stroji za vrstno obdelavo tal v vinogradih - 2020 Pregledane naprave v 2019 ter subvencionirane naprave Kabine za varnejše delo (april 2020) Uporaba reciklažnega pršilnika za zmanjšanje drifta (marec 2020) Tehnične možnosti za varstvo visokih dreves KG Julij 2019 Kontinuirano notranje pranje rezervoarjev TIN 4 2019 Pregledi škropilnic in pršilnikov Varstvo trajnih nasadov - optimizacija pršilnikov Predstavitev vinogradniške tehnike Analiza prodaje novih škropilnic in pršilnikov Omejevanje drifta v vinogradih Reciklažni pršilniki Umerjanje pršilnikov Predstavitev strojev za obdelavo, namakanje in varstvo rastlin v vrtnarstvu in poljedelstvu Nekemične metode zatiranja plevela v urbanem okolju Nekemične metode zatiranja plevela v nasadih Umerjanje oziroma pravilna nastavitev škropilnic Računalniška tehnologija pri nanosu FFS Tehnične možnosti zatiranja koruznega hrošča Stanje na področju škropilnic in pršilnikov Opremeljenost z napravami za nanašanje FFS Osebna varovalna oprema FFS TIN3 Kabina EIMA obrati EASYFLOW TIN 5 Zaščitni predpasnik in očala TIN 4 Redni pregledi naprav za nanašanje FFS