Povzročitelji bolezni in škodljivci

Pri opisih posameznih povzročiteljev bolezni in škodljivcev najdete podrobnejše informacije o bionomiji ter poškodbah ali bolezenskih znamenjih, ki jih povzročajo na rastlinah. Za vsak škodljiv organizem so podana priporočila za njegovo celovito obvladovanje s poudarkom na ukrepih preventivnega varstva  in nekemičnega zatiranja.

Napredno iskanje
1 6 7 8 9